imp_90 (196 kB)

--Rok założenia 1927--

Instytut Mechaniki Precyzyjnej - jeden z najstarszych i najbardziej znanych Instytutów w Polsce, jest placówką badawczo-rozwojową, która zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia.

Jubileusz 90-lecia Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Honorowy Patronat
ministerstwo rozwoju

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, tel. 22 560 26 00,  fax 22 663 43 32, e-mail: info@imp.edu.pl

Dyrekcja
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

  Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP
e-mail: tomasz.babul@imp.edu.pl
Tel.: 22 560 26 10
  Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Naukowych
prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski
e-mail: jerzy.jelenkowski@imp.edu.pl
Tel.: 22 560 26 15
* BADANIA I ROZWÓJ * TECHNOLOGIE * URZĄDZENIA * OPINIE * EKSPERTYZY * SZKOLENIE *
* JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY(AC 041) *
Instytut jest Jednostką Notyfikowaną Nr 1531
w zakresie Regulacji (EU) 305/2011: Wyroby budowlane
Jednostka posiadająca uprawnienia w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (koncesja Nr B-077/2007)
Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych
AIRLOT. Opracowanie nieniszczących metod charakteryzacji warstw nawęglanych w kołach zębatych
Równania konstytutywne dla struktur tkankowych – badania i modelowanie na poziomie mikrostrukturalnym
Innowacyjna obróbka cieplno-chemiczna narzędzi skrawających i do obróbki plastycznej
Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
Głębokie wymrażanie kriogeniczne narzędzi do gięcia
Przeprowadzenie badań przemysłowych dotyczących wytworzenia metodami galwanotechniki warstwy powierzchniowej o właściwościach superhydrofobowych na stali niskostopowej i aluminium
Zastosowanie grafenu i nowych technologii wielowarstwowych materiałów wybuchowych w materiałach na wkładki kumulacyjne