Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) realizuje najwyższej jakości prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu obróbek powierzchniowych wyrobów metalowych oraz podwyższenia właściwości mechanicznych, trwałości i odporności na korozję narzędzi, części maszyn i konstrukcji. Nadrzędnym celem Instytutu jest transfer opracowanych w nim technologii wraz z urządzeniami do ich realizacji, aparatury pomiarowej i kontrolnej oraz posiadanej wiedzy do wszystkich gałęzi przemysłu, a także świadczenie usług. Instytut przez wiele lat swojej działalności wypracował rozpoznawalną markę, a efekty realizowanych w nim prac są powszechnie wykorzystywane.

Aktualności

IMP na targach INTARG 2018

20-21.06.2018 r. w Katowicach odbyły się 11. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG, na których Instytut nagrodzono czterema medalami.

IMP na targach ITM Polska 2018

5-8.06.2018 r. w Poznaniu odbyły się targi ITM Polska wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, m.in.: XV Forum Inżynierskim NOT, VII Dniem Mechanika SIMP.

IMP na targach EUROINVENT w Rumunii

17-19.05.2018 r. odbyły się X Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, na których IMP został nagrodzony srebrnym medalem.

Obszary badań

Innowacyjne technologie
i nowe materiały

Ochrona
przed korozją

Bezpieczeństwo
eksploatacji maszyn

Obronność
i bezpieczeństwo kraju

Ochrona środowiska, recykling
i odzysk materiałowy

Inżynieria
powierzchni

Print Friendly, PDF & Email