» Strona główna » Pożegnania

Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI (1934-2016)

Wybitny polski naukowiec, specjalista w zakresie inżynierii powierzchni, elektrotermii, urządzeń grzejnych i inżynierii materiałowej. Od 1963 r. związany z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej. W roku 1985 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Długoletni Sekretarz Naukowy Polskiego Komitetu Elektrotermii, Sekretarz Naukowy Komitetu Budowy Maszyn PAN, inicjator powstania i przewodniczący Zespołu Inżynierii Powierzchni Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek Komitetu Badań Naukowych II kadencji, członek Akademii Inżynierskiej wielu światowych towarzystw naukowych oraz rad programowych szeregu czasopism naukowych. Ponad 30 lat był redaktorem działowym w kwartalnikach „Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna”, „Metaloznawstwo. Obróbka Cieplna. Inżynieria Powierzchni”, „Inżynieria Powierzchni”, a od roku 2008 również w „Przeglądzie Mechanicznym”. Autor lub współautor ponad 600 pozycji wydanych także za granicą m.in. w językach: angielskim, chińskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, węgierskim. Jego dorobek naukowy obejmuje: 65 publikacji wydanych zagranicą, w tym 6 książek, ponad 50 artykułów i referatów zamieszczonych w wydawnictwach konferencyjnych; 368 publikacji krajowych, w tym 21 książek (4 podręczniki, 6 monografii), ponad 220 artykułów w czasopismach fachowych, naukowych i popularnych, 85 publikacji w zeszytach naukowych, kilkadziesiąt wygłoszonych referatów i komunikatów, 31 patentów, zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych, z czego 9 zostało wdrożonych w praktyce, 5 konstrukcji i prototypów, 17 prac z zakresu normalizacji. Autor licznych podręczników i monografii, w tym tak podstawowych jak: „Kierunki rozwoju obróbki cieplnej” (1988), „Inżynieria powierzchni metali. Podstawy, urządzenia, technologie” (z prof. T. Wierzchoniem – 1995, wyd. w USA – 1999), „Rozważania o synergizmie w inżynierii powierzchni” (2004), „Areologia – powstanie i rozwój” (2007). Nauczyciel akademicki, znakomity dydaktyk – wykładowca na uczelniach technicznych zarówno polskich (Politechniki: Warszawska, Częstochowska, Radomska, Koszalińska), jak i zagranicznych (Chiny, Korea). Wielokrotnie wyróżniany, w tym nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Inżynieria powierzchni metali. Podstawy, urządzenia, technologie” (1995) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię „Rozważania o synergizmie w inżynierii powierzchni” (2004). Wpisany do „Złotej Księgi Nauki Polskiej – Naukowy Przełom Wieków 2000” oraz Longman’s „Who is Who”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, odznakami honorowymi SEP, SIMP i NOT, odznaką „Za Zasługi dla IMP”.

Cześć Jego pamięci

01_burakowski_nekrolog_www imp (261 kB) 06_burakowski_kondolencje pw_www imp (128 kB)
07_burakowski_kondolencje _www imp (318 kB) 03_burakowski_kondolencje pcz_www imp (222 kB)
04_burakowski_kondolencje pp_www imp (163 kB) 05_burakowski_kondolencje itd_www imp (327 kB)