Strona główna - Przetargi

Archiwum - przetargi


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.


Warszawa, 28 listopada 2017 r.

Ogłoszenie

 

***
 

Zapytanie ofertowe na:

"Dostawę komputera przenośnego z oprogramowaniem do obsługi elektrolizera 
w próbach ASTM G32 oraz ISO 15527
"
TP.26.ZO.13.2017

Warszawa, 20 listopada 2017 r.

Zapytanie ofertowe

28.11.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

***

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.


Warszawa, 15 listopada 2017 r.

Ogłoszenie

1.12.2017 - Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

***

Informacja


Warszawa, 10 listopada 2017 r.

Informacja

***

Przetarg nieograniczony na:

"Dostawę 300 gramów dicyjanozłocianu potasu dla
galwanotechniki Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
"
CPV 24.31.52.40-9
TP.26.9.2017

Warszawa, 10 listopada 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Oferta (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Wzór umowy (plik edytowalny)

20.11.2017 - Protokół z otwarcia ofert

20.11.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5.12.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

***

Zapytanie ofertowe na


"Dostawę wymiennych końcówek sonotrody homogenizatora ultradźwiękowego"

TP.26.ZO.12.2017

Warszawa, 8 listopad 2017 r.


Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku zapytania

 

***

Zapytanie ofertowe na

"Dostawę nasyconej elektrody kalomelowej K0077.
TP.26.ZO.11.2017"

Warszawa, 7 listopad 2017 r.

Zapytanie ofertowe

14.11.2017 - Informacja o wyniku zapytania

***
Zapytanie ofertowe na

"Dostawę specjalistycznego naczynia elektrochemicznego
do badania powłok malarskich wraz z kompatybilnym osprzętem."
TP.26.ZO.10.2017

Warszawa, 7 listopad 2017 r.

Zapytanie ofertowe

14.11.2017 - Informacja o wyniku zapytania

***
Przetarg nieograniczony na:

Dostawę aluminiowych tabliczek anodowanych, hologramów i folii grawerskiej dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w latach 2017-2019”
  TP.26.8.2017 

Warszawa, 6 pażdziernika 2017 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Oferta (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz próbek

Wykaz próbek (plik edytowalny)

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące próbek

Oświadczenie dotyczące próbek (plik edytowalny)

10.10.2017 - Pytania i odpowiedzi

16.10.2017 - Protokół z otwarcia ofert 

17.10.2017 -Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.10.2017 - Informacja

8.11.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

***
Zapytanie ofertowe na


Dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego"
TP.26.ZO.9.2017 

Warszawa, 5 października 2017 r.

Zapytanie ofertowe

17.10.2017 - Informacja o wyniku zapytania ofertowego

17.10.2017 - Zbiorcze zestawnienie ofert


***


Zapytanie ofertowe na


Dostawę specjalistycznego szkła laboratoryjnego"
TP.26.ZO.8.2017 

Warszawa, 5 października 2017 r.

Zapytanie ofertowe

13.10.2017 - Informacja o wyniku zapytania ofertowego


***


Zapytanie ofertowe na


Dostawę pręta Ni 200"
TP.26.ZO.7.2017 

Warszawa, 26 wześnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe

2.10.2017 - Informacja o wyniku zapytania ofertowego


***


Zapytanie ofertowe na


Dostawę urządzenia do rejestracji temperatury i wilgotności"
TP.26.ZO.6.2017 

Warszawa, 13 wześnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe

22.09.2017 - Informacja o wyniku zapytania ofertowego


***


Zapytanie ofertowe na


Dostawę powłokowych systemów ochronnych"
TP.26.ZO.5.2017

Warszawa, 13 września 2017 r.

Zapytanie ofertowe

20.09.2017 - Informacja o wyniku zapytania ofertowego


***

Zapytanie ofertowe na


"Wymianę odpornej na ścieranie wykładziny poliuretanowej w pojemniku urządzenia wibracyjnego typu UW 100 oraz dostarczenie i montaż specjalnego uchwytu w urządzeniu UW100 do próbek z blach stalowych"

Warszawa, 29 sierpnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Lista częsci uchwytu do probek

13.09.2017 - Informacja o wyniku zapytania ofertowego


***


Przetarg nieograniczony

"Dostawa 600 gramów dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej"

  CPV 24.31.52.40-9 TP.26.7.2017 

Warszawa, 28 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Oferta (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

29.08.2017 - Zmiana treści SIWZ

11.09.2017 - Protokół z otwarcia ofert

14.09.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 
 ***

Zapytanie ofertowe


"Zapytanie ofertowe na dostawę loggerów korozyjnych"

Warszawa, 18 sierpnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe

25 sierpnia 2017 - Informacja


***


Przetarg nieograniczony

"Dostawa urządzenia badawczego służącego do określania odporności erozyjnej materiałów (urządzenie do realizacji badań wg normy ASTM G73) dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej."
  TP.26.6.2017

Warszawa, 2 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Oferta (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełenieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół odbioru

Protokół odbioru (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw

Wykaz zrealizowanych dostaw (plik edytowalny)

16.08.2017 - Protokół z otwarcia ofert

21.08.2017 - Informacja


***

Zapytanie ofertowe


"Zapytanie ofertowe na dostawę homegonizatora ultradźwiękowego"

Warszawa, 12 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe

21.06.2017 - Informacja o wyniku zapytania ofertowego


***


Przetarg nieograniczony

"Dostawa 800 gramów dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej"

  CPV 24.31.52.40-9 TP.26.5.2017 

Warszawa, 9 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Oferta (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Wzór umowy (plik edytowalny)

 19.06.2017 - Protokół z otwarcia ofert

21.06.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.06.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
 
***


Przetarg nieograniczony

"Dostawa 400 gramów dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej"

  CPV 24.31.52.40-9

Warszawa, 7 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Oferta (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Wzór umowy (plik edytowalny)

19.04.2017 - Protokół z otwarcia ofert

20.04.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.05.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

***

Przetarg nieograniczony

"Dostawa Mikroskopu Skaningowego dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej"
  TP.26.3.2017

Warszawa, 22 marca 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Oferta (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełenieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół odbioru

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw
 
Wykaz wykonanych dostaw (plik edytowalny)

5.04.2017 - Protokół z otwarcia ofert

10.04.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.04.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
***Przetarg nieograniczony

"Dostawa Spektrometru Ramana dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej."
  TP.26.2.2017

Warszawa, 3 luty 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Oferta (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełenieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

Wzór umowy (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw
 
Wykaz wykonanych dostaw (plik edytowalny)

9.02.2017 - Pytania i odpowiedzi
 
15.02.2017 - Protokół z otwarcia ofert

17.02.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.02.2017 - Sprostowanie
 
28.02.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
 
***
 
Zapytanie ofertowe


"Zapytanie ofertowe na wykonanie eksperckich badań metaloznawczych
do projektu TANGO"

Warszawa, 27 stycznia 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

14.02.2017 - Informacja o wyniku zapytania ofertowego


***Przetarg nieograniczony

"Dostawa 400 gramów dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej"

  CPV 24.31.52.40-9

Warszawa, 13 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Oferta (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Wzór umowy (plik edytowalny)

 18.01.2017 - Pytania i odpowiedzi
 
18.01.2017 - Zmiana treści SIWZ
 
 19.01.2017 - Pytania i odpowiedzi

23.01.2017 - Informacja

25.01.2017 - Informacja

31.01.2017 - Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

 

***Zapytanie ofertowe


"Zapytanie ofertowe na wykonanie próbek badawczych
do projektu TANGO"

Warszawa, 22 listopada 2016 r.

Zapytanie ofertowe

2.12.2016 - Informacja o wyniku zapytania ofertowego


***


Przetarg nieograniczony


"Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zlokalizowanych przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie."
CPV 45312311-0; 45312310-3

Warszawa, 27 października 2016 r.

Ogłoszenie 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja pojektowa

Załącznik nr 1a do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 1b do SIWZ - Mapa budynków

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie do dyspozycji niezbędnych zasobów

14.11.2016 - Protokół z otwarcia ofert

15.11.2016 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.11.2016 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

***Zapytanie ofertowe


"Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi
badania bilansu Instytutu za rok 2016"

Warszawa, 1 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe


***

Przetarg nieograniczony


"Świadczenie usług grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla
pracowników IMP, członków ich rodzin
oraz partnerów w latach 2016-2018"
CPV 66.51.22.00-4

Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Formularz cenowy

Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Formularz cenowy (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Wiedza i doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Wiedza i doświadczenie zawodowe (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (plik edytowalny)

23.06.2016 - Pytania i odpowiedzi

24.06.2016 - Pytania i odpowiedzi

1.07.2016 - Informacja

1.08.2016 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


***


Przetarg nieograniczony


"Świadczenie usług grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla
pracowników IMP, członków ich rodzin
oraz partnerów w latach 2016-2018"
CPV 66.51.22.00-4

Warszawa, 3 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Wiedza i doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

10.06.2016 - Pytania i odpowiedzi

16.06.2016 - Informacja


***

Przetarg nieograniczony

"Dostawa bezdotykowego systemu trzykamerowego do pomiaru i analizy przestrzennej zmian kształtu (w tym makro-mikro odkształceń)."
  CPV 38.63.60.00-2, 80.51.00.00-2, 51.23.00.00-3 

Warszawa, 31 maja 2016 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Wykaz wymagań dla dostawcy systemu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik do Umowy - Protokół odbioru

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

3.06.2016 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7.06.2016 - Pytania i odpowiedzi

15.06.2016 - Informacja

27.06.2016 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia***

Przetarg nieograniczony

"Dostawy dicyjanozłocianu potasu dla galwonotechniki"
  CPV 24.31.52.40-9

Warszawa, 18 maja 2016 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa

Załącznik do Umowy - Protokół odbioru

1.06.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
***


Przetarg nieograniczony

"Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na
konstrukcjach wsporczych linii elektroenergetycznych"

  CPV 45.44.20.00-7, 45.44.21.00-8, 45.44.21.90-5, 45.44.22.00-9, 45.44.23.00-0 

Warszawa, 15 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ

Załącznik nr 1 do SOPZ - Wytyczne

Załącznik nr 2 do SOPZ - Wytyczne

Załącznik nr 3 do SOPZ - Instrukcja

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz

25.03.2016 - Informacja

13.04.2016 - Ogłoszenie


***

Przetarg nieograniczony

"Dostawy dicyjanozłocianu potasu dla galwonotechniki"
  CPV 24.31.52.40-9

Warszawa, 3 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa

16.02.2016 - Informacja


***

Przetarg nieograniczony

"Dostawy dicyjanozłocianu potasu dla galwonotechniki"
  CPV 24.31.52.40-9

Warszawa, 15 stycznie 2016 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa

03-02-2016 - Informacja


***


Przetarg nieograniczony

"Roboty budowlane - remont i przystosowanie pomieszczenia magazynowego
w budynku nr 6 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie
na potrzeby galwanizerni Instytutu Mechaniki Precyzyjnej."
  CPV: 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8

Warszawa, 29 września 2015 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowo-techniczna 

Załącznik nr 1a do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Protokół odbiou

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej lub o nienależeniu do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

8.10.2015 - Pytania i odpowiedzi

14.10.2015 - Informacja


***

Przetarg nieograniczony

"Roboty budowlane - remont i przystosowanie pomieszczenia magazynowego
w budynku nr 6 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie
na potrzeby galwanizerni Instytutu Mechaniki Precyzyjnej."
  CPV: 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8

Warszawa, 10 września 2015 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowo-techniczna 

Załącznik nr 1a do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Protokół odbiou

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej lub o nienależeniu do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

24.09.2015 - Informacja


***

Przetarg nieograniczony

"Dostawa seryjnie produkowanej analitycznej aparatury naukowo-badawczej"
  CPV:
38.40.00.00-9, 38.43.30.00-9, 38.34.13.00-0, 38.30.00.00-8,
51.10.00.00-3, 51.23.00.00-3

Warszawa, 7 lipca 2015 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa

Załącznik do Umowy - Protokół odbiou

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

10.07.2015 - Pytania i odpowiedzi

14.07.2015 - Pytania i odpowiedzi

15.07.2015 - Pytania i odpowiedzi

16.07.2015 - Pytania i odpowiedzi

23.07.2015 - Informacja

23.07.2015 - Punktacja

10.08.2015 - Zawiadomienie

17.08.2015 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


***

Przetarg ograniczony

"Dostawa i uruchomienie Laboratorium badawczo-wdrożeniowego
POWŁOK FUNKCJONALNYCH I POWŁOK ZE STOPÓW
METALI SZLACHETNYCH"
  CPV 31000000; 38500000; 71320000;
71340000; 51100000; 51230000; 

Warszawa, 6 lipca 2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowgo UE)

Ogłoszenie o zamówieniu (IMP)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Wiosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oswiadczenie

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Protokół odbioru częściowego

Załącznik do Umowy - Protokół odbioru końcowego

Załącznik do Umowy - Harmonogram wykonania zamówienia

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Zobowiązanie

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją

Załącznik nr 8 do Ogłoszenia - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do Ogłoszenia - Opis techniczny lokalizacji

29.07.2015 - Informacja

12.08.2015 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia***

Przetarg nieograniczony

"Dostawa seryjnie produkowanej analitycznej aparatury naukowo-badawczej"
  CPV:
38.40.00.00-9, 38.51.32.00-6, 38.58.00.00-4,
38.43.30.00-9, 38.34.13.00-0, 38.30.00.00-6,
38.42.60.00-7, 51.10.00.00-3, 51.23.00.00-3

Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa

Załącznik do Umowy - Protokół odbiou

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

9.06.2015 - Informacja

12.06.2015 - Pytania i odpowiedzi

15.06.2015 - Pytania i dopowiedzi

29.06.2015 - Informacja

13.08.2015 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


***

Przetarg nieograniczony

"Dostawa i uruchomienie techniczne Laboratorium badawczo-wdrożeniowego
POWŁOK FUNKCJONALNYCH I POWŁOK ZE STOPÓW
METALI SZLACHETNYCH"
  CPV 31000000; 38500000; 71320000;
71340000; 51100000; 51230000; 

Warszawa, 20 maja 2015 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie (lokalizacja)

Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów 

Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis techniczny lokalizacji

11.06.2015 - Informacja

12.06.2015 - Pytania i odpowiedzi

30.06.2015 - Unieważnienie postępowania


Dokumenty do edycji (kompresja ZIP)

***

Przetarg nieograniczony

"Dostawa z montażem systemu parkingowego"
  CPV 34.99.63.00-8

Warszawa, 7 maja 2015 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Umowa

12.05.2015 - Informacja

19.05.2015 - Pytania i dopowiedzi

25.05.2015 - Informacja

3.06.2015 - Ogłoszenie


***


Przetarg nieograniczony


"Dostawa dicyjanozłocianu potasu dla galwonotechniki (IV)"
  CPV 24.31.52.40-9

Warszawa, 29 stycznia 2015 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa

18.02.2015 - Informacja***

Przetarg nieograniczony


"Dostawa dicyjanozłocianu potasu dla galwonotechniki (III)"
  CPV 24.31.52.40-9

Warszawa, 8 stycznia 2015 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa

14.01.2015 - Pytania i odpowiedzi

23.01.2015 - Informacja


***