Szkolenie praktyczne z zakresu analiz chemicznych kąpieli galwanicznych

Termin szkolenia i liczba analiz ustalana indywidualnie

Program szkolenia

Dzień 1
— Cynkowanie (oznaczanie – cynk, kwas borowy, jony chlorkowe, cyjanki, węglany i inne)
— Miedziowanie (oznaczanie – miedź, kwas siarkowy, cyjanki, węglany i inne)
— Niklowanie (oznaczanie – siarczan niklu, chlorek niklu, kwas borowy i inne)
— Srebrzenie (oznaczanie – srebra, cyjanków, węglany i inne)
— Złocenie (oznaczanie – złota i inne)

Sprawy organizacyjne

Koszt 1000 zł + 23% VAT za jeden dzień szkoleniowy.
Cena obejmuje zajęcia praktyczne, materiały szkoleniowe, obiady, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Szkolenia pod kierunkiem specjalisty inżynieryjno-technicznego Grażyny Chełstowskiej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie analiz kąpieli galwanicznych

 

Informacje merytoryczne i organizacyjne:
dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 620
e-mail: anna.gajewska-midzialek@imp.lukasiewicz.gov.pl

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 710
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl