Zmiana numeru KRS, NIP, Regon

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej został wpisany 24.09.2020 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nowym numerem KRS. Nowy jest również NIP oraz REGON.

Dr Lech Kwiatkowski Zastępcą Dyrektora ds. Badawczych

Z dniem 1.09.2020 r. do pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Łukasiewicz – IMP został powołany dr Lech Kwiatkowski.

Dr inż. Anna Makuch – nowa Redaktor Naczelna czasopisma „Inżynieria Powierzchni”

24.07.2020 r. w wyniku ogłoszonego konkursu do pełnienia funkcji Redaktor Naczelnej czasopisma „Inżynieria Powierzchni” została powołana dr inż. Anna Makuch.

Urodziny Łukasiewicza. Sieć silna doświadczeniem Instytutu

1.04.2020 r. Rok po powstaniu ŁUKASIEWICZ prowadzi działalność w obszarach odpowiadających głównym wyzwaniom społecznym.

Dr inż. Anna Ostapczuk Dyrektorem Łukasiewicz – IMP

Z dniem 23.03.2020 r. Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, dr Piotr Dardziński powołał Panią dr inż. Annę Ostapczuk na stanowisko Dyrektora Łukasiewicz – IMP.

Łukasiewicz – nowy brand naszego Instytutu

Od 1 kwietnia 2019 r. Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej wraz z 35 innymi, zlokalizowanymi w całej Polsce, tworzy trzecią co do wielkości organizację R&D w Europie.

Umacnianie międzynarodowej współpracy

19-21.11.2019 r. Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej gościł reprezentantów jednostek badawczych z Rosji, Bułgarii i Szwajcarii.

Łukasiewicz – IMP podpisuje kolejną umowę

Łukasiewicz – IMP zawarł bezterminową umowę o współpracy z Bułgarską Akademią Nauk (BAS) w zakresie wytwarzania i wdrażania powłok kompozytowych.

Sukces Łukasiewicza. Grad nagród na IWIS 2019

14-16.10.2019 r. w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się 13. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS.

Strona 1 z 7