Innowator Mazowsza – rusza IX edycja

Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu Innowator Mazowsza dla młodych naukowców i firm. Instytut jest patronem tego wydarzenia już po raz trzeci.

Wybory do Rady Naukowej IMP IX kadencji

12.07.2017 r. odbyły się wybory do Rady Naukowej IMP. Pracownicy Instytutu wybrali 10 członków Rady, pozostałych 11 powołał Minister Rozwoju i Finansów.

Dyrektor IMP „Liderem Innowacji 2017”

23.06.2017 r. ogłoszono wyniki XV edycji krajowego konkursu „Lider Innowacji 2017”. Statuetkę w kategorii „Menadżer” otrzymał dyrektor IMP Tomasz Babul.

XXVI Krajowa Konferencja PTG i IMP

23.06.2017 r. w Warszawie odbyła się coroczna krajowa konferencja PTG i IMP
pt. „Powłoki funkcjonalne wytwarzane galwanotechnicznie”.

Szkolenie „Technologie anodowego utleniania...”

20-21.06 i 11-12.07 w IMP odbyły się szkolenia
dla pracowników zakładów przemysłowych nt. technologii anodowego utleniania
i barwienia aluminium.

Seminarium pt. „Badania korozyjności atmosfery…”

20.06.2017 r. mgr inż. Rafał Lutze przedstawił aktualne wyniki realizowanej w IMP pracy statutowej
nt. monitoringu korozji atmosferycznej.

IMP i poznańskie targi ITM Polska 2017

6-9.06.2017 r. odbyły się Międzynarodowe Targi ITM Polska. W tym roku Instytut zorganizował seminarium
pt.: „Innowacje w badaniach materiałów”.

IMP liderem konsorcjum w projekcie CuBR III

29.05.2017 r. nastąpiło podpisanie umów pomiędzy NCBR, KGHM Polska
Miedź S.A. a IMP w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR III.

IMP na targach Concours Lépine w Paryżu

27.04-08.05.2017 r. odbyły się 116 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, z których IMP przywiózł dwa medale: złoty
i brązowy.

Strona 4 z 5