Innowacyjna ilościowa metoda właściwości mechanicznych biomateriałów

dr inż. Paweł Marchlewski

Mikrostruktura i trwałość zmęczeniowa wybranych materiałów

dr hab. inż. Krystyna Pietrzak

Powłoki kompozytowe Zn/węgiel

dr Ewa Osuchowska
dr Zofia Buczko

Strona 1 z 2