Wybrane technologie antykorozyjne – teoria, praktyka, badania

8-9 październik 2019 r.

Miedziowanie

termin do indywidualnego ustalenia

Cynkowanie

termin do indywidualnego ustalenia

Technologie anodowego utleniania i barwienia aluminium

termin do indywidualnego ustalenia

Technologie i bezpieczeństwo w galwanotechnice

21-22 października 2019 r.

Obróbka cieplna metali

listopad 2019 r.

Analiza chemicznych kąpieli galwanicznych

termin szkolenia i ilość analiz ustalana indywidualnie

Uprawnienia metalizatora-korozjonisty

termin do indywidualnego ustalenia

Strona 1 z 2