IMP dołączył do Centrów Technologicznych KETs

Komisja Europejska zakwalifikowała Instytut Mechaniki Precyzyjnej do listy do współpracy w ramach Europejskich Centrów Technologicznych KETs (KET’s Technology Centres).

Centra Technologiczne KETs to organizacje prywatne i publiczne mające na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w procesie produkcji (wczesne fazy opracowania technologii wyrobu), wdrożenia do produkcji przemysłowej i komercjalizacji produktów. Centra zajmują się kluczowymi technologiami wspomagającymi nanotechnologię, micro- i nanoelektronikę, fotonikę, zaawansowane materiały, biotechnologię przemysłową
oraz zaawansowane metody wytwarzania.

Uczestnicy programu są wybierani zgodnie z kryteriami wykazującymi ich zdolność do współpracy z MŚP
w zakresie badań i innowacji poprzez działania bliskie ich rynkowi. Do tych kryteriów należą m.in.:
‒ doświadczenie we współpracy z sektorem MŚP,
‒ aktywność w wyższych „poziomach gotowości technicznej” (Technology Readiness Levels – TRL),
‒ aktywność w co najmniej jednej kluczowej technologii wspomagającej (KETs).

Wiodącymi celami programu są:
‒ pomoc firmom w przekroczeniu tzw. doliny śmierci, czyli przejście technologii z fazy laboratoryjnej na rynek
w możliwie krótkim czasie,
‒ stworzenie rzeczywistej sieci współpracy pomiędzy uczestnikami programu,
‒ stworzenie Centrów Technologii KETs.

Sieć Europejskich Centrów Technologicznych KETs zrzesza 168 podmiotów, m.in.: we Francji (31 podmiotów),
w Hiszpanii (31), Niemczech (26), Belgii (10), Wielkiej Brytanii (7), Austrii (7), Czechach (4) i Polsce (6 instytucji: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Technologii Elektronowej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych).