IMP i PTG na targach GOLD EXPO 2017

Jak co roku, wczesną jesienią Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) wraz z Polskim Towarzystwem Galwanotechnicznym (PTG) wziął udział w Targach Jubilerskich GOLD EXPO 2017, które odbyły się w Warszawskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym EXPO XXI. W ciągu trzech dni (5-7.10.2017 r.) swoją ofertę prezentowały firmy z branży jubilerskiej i zegarmistrzowskiej, a także galwanotechnicznej.

Targi po raz kolejny okazały się doskonałym miejscem do bezpośrednich spotkań. Stoisko Instytutu i PTG odwiedzały przede wszystkim osoby ze środowiska jubilerskiego zainteresowane osiągnięciami technologicznymi Instytutu oraz działalnością społeczną Towarzystwa. Była to znakomita okazja do popularyzacji technik IMP związanych z metalami szlachetnymi stosowanymi w jubilerstwie.

Drugiego dnia targów IMP wraz z PTG zorganizował XVI Międzynarodową Konferencję Galwanotechniczną pt.: „Jakość w galwanotechnice”. W programie znalazły się prezentacje dotyczące utrzymania kąpieli ZnNi w doskonałej jakości i wydajności, a także wpływu parametrów procesu oraz pasywacji na odporność korozyjną powłok stopowych ZnNi. Poruszane były zagadnienia związane z metodami badawczymi powłok i kąpieli, oszczędnością surowców, mediów oraz bezodpływową oczyszczalnią ścieków. Podczas konferencji udzielano odpowiedzi na pytania dotyczące jakości w galwanotechnice w świetle zachodzących zmian ekonomicznych i prawodawstwa w zakresie chemikaliów, zwłaszcza ograniczeń stosowania związków chromu(VI) i kobaltu w nawiązaniu do rozporządzenia REACH.

Udział w konferencji dał jej uczestnikom niepowtarzalną możliwość rozmowy z zaproszonymi ekspertami, poszerzania wiedzy oraz nawiązywania kontaktów biznesowych
i naukowych. Prezentacje wygłaszali specjaliści z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, członkowie PTG i eksperci związani z branżą galwanotechniczną.

XVI Międzynarodowa Konferencja Galwanotechniczna pt.: „Jakość w galwanotechnice” organizowana przez IMP i PTG
XVI Międzynarodowa Konferencja Galwanotechniczna pt.: „Jakość w galwanotechnice” organizowana przez IMP i PTG
Stoisko IMP na targach GOLD EXPO 2017