18.06.2018 r. o godz. 11 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Gajewskiej-Midziałek.