Publikacje pracowników IMP w 2019 r. (I-VI)

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Trzaska M., Trzaska Z.: Nanomateriały w budownictwie i architekturze. Wydawnictwo Naukowe PWN 2019. ISBN: 978-83-01-20357-3.
 2. Cieślak G., Mazurek A., Bartoszek W., Trzaska M.: Warstwy nanokompozytowe z osnową niklową i węglową fazą dyspersyjną wytwarzane metodą elektrokrystalizacji [w:] Nowoczesne technologie XXI w. – przegląd, trendy i badania. Tom 1, Danielewska A., Maciąg M. (red.), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o. 2019, s. 103-117. ISBN: 978-83-65932-70-9.

Wydawnictwa ciągłe (czasopisma):

 1. Kasprzycka E., Bogdański B.: Properties of Tool Steel after Hybrid Treatment Connecting Diffusion Chromizing with the PVD method. „Archives of Metallurgy and Materials” 2019, t. 64, z. 1, s. 235-242. (30 pkt, A)
 2. Wach P., Ciski A., Babul T., Kapuścińska A., Oleszak D.: The application of deep cryogenic treatment to improve the properties of nitrided layers formed on X153CrMoV12 steel. „Archives of Metallurgy and Materials” 2019, t. 64, z. 1, 303-309. (30 pkt, A)
 3. Bartoszek W., Trzaska M.: Hybrid Nanocomposite Layers Ni/Al2O3/C graphite Produced by Electrocrystallization Method „Archives of Metallurgy and Materials” 2019, t. 64, z. 1, s. 167-173. (30 pkt, A)
 4. Tacikowski M., Kobus P., Kamiński J., Kucharska B., Kulikowski K., Marchlewski P., Pisarek M.: Structure and properties of composite aluminum oxide layers produced on magnesium alloys using hybrid method. „Vacuum” 2019, 160, s. 325-332. (25 pkt, A)
 5. Osuchowska E., Buczko Z., Olkowicz K.: Wpływ ukształtowania powierzchni na zwilżalność powłok Zn-Cr. „Przemysł Chemiczny” 2019, t. 98, z. 4. (pkt 15, A)
 6. Jończyk S., Mazurek A., Cieślak G., Szawłowski J., Trzaska M.: Borowanie dyfuzyjne stali z zastosowaniem powłoki stopowej Ni-B jako źródła boru. „Przemysł Chemiczny” 2019, t. 98, z. 4. (pkt 15, A)
 7. Kasprzycka E., Bogdański B., Dąbrowski P.: Tribological Properties of Medium-Carbon Steel after Nitriding Combined with Subsequent Oxidation and Impregnation. „Tribologia” 2019, nr 1, s. 13-18. (15 pkt, B)
 8. Buczko Z., Osuchowska E., Olkowicz K., Tomassi P., Żółciak T., Błażejewska A., Grudniak A.M.: Wytwarzanie powłok kompozytowych z nanomateriałami węglowymi na różnych podłożach, badanie ich struktur oraz oddziaływań mikrobiologicznych „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 11-18. (pkt 8, B)
 9. Michalski J., Tacikowski J.: Termodynamiczne i kinetyczne aspekty regulowanego azotowania gazowego. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 3-10. (8 pkt, B)
 10. Skalski K., Filipowski R., Marciniak M., Bańczerowski J.: Optymalizacja procesu technologicznego z wykorzystaniem planowanego eksperymentu. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 26-34. (8 pkt, B)
 11. Białek-Kostecka D., Forczek-Sajdak A., Kaszowska Z., Kot M., Wojucki M.: Ocena zabiegu utrwalania malowideł ściennych na podstawie badań właściwości mechanicznych warstw malarskich. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 35-45. (8 pkt, B)
 12. Kondej A., Babul T.: Mikrostruktura kompozytowej powłoki powstałej z natapiania próżniowego mieszaniny proszków Cu i SiC. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 46-53. (8 pkt, B)
 13. Makuch A., Grygiel D., Szczeblewski M., Korzeniewski W.: Ocena wpływu warunków badania na parametry mechaniczne miedzi wyznaczone w procesie indentacji. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 54-60. (8 pkt, B)
 14. Skroban K., Gajewska-Midziałek A., Szmigielska K.: Optymalizacja parametrów procesu wytwarzania powłok niklowych metodą selektywną tamponową. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 61-67. (8 pkt, B)
 15. Ciski A., Wach P., Jeleńkowski J., Nawrocki P., Hradil D.: Deep Cryogenic Treatment and Nitriding of 42CrMo4 Steel. „HTM – Journal Of Heat Treatment And Materials” 2019, T. 74, z. 1.
Print Friendly, PDF & Email