Publikacje – 2017 r.

1. Panfil D., Kulka M., Wach P., Michalski J., Przestacki D.: Nanomechanical properties of iron nitrides produced on 42CrMo4 steel by controlled gas nitriding and laser heat treatment. „Journal of Alloys and Compounds” 2017, vol. 706, s. 63-75. (35 pkt, A)

2. Makuch A, Skalski K., Pawlikowski M., The influence of the cumulated deformation energy in the measurement by the DSI method on the selected mechanical properties of bone tissues, Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 19, nr 2, 2017, pp. 79-91, DOI: 10.5277/ABB-00679-2016-04. (15 pkt)

3. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Wojciechowski A., Sobczak N.: Microstructural Aspects of Fatigue Parameters of Lead-Free Sn-Zn Solders with Various Zn Content. „Archives of Foundry Engineering” 2017, vol. 17, nr 1, s. 131-136. (15 pkt)

4. Piwowar K., Trojanowski J., Drobek A., Malinowski T., Mońka G., Wierzchoń T.: Modeling of the structure and mechanical properties of 32CDV13 steel under glow-discharge nitriding for the industrial technology application. „Inżynieria Materiałowa” 2017, vol. 215, nr 1, s. 39-45. (13 pkt)

5. Cieślak G, Mazurek A., Bartoszek W., Trzaska M.: Corrosion properties of Ni-B/Al2O3 composites layers produced by electroless method. „Ochrona przed Korozją” 2017, vol. 60, nr 7, s. 215-217. (12 pkt)

6. Pietrzak K., Sobczak N., Sobczak J.J., Klasik A., Kudyba A., Darłak P., Długosz P., Wojciechowski A., Sienicki E.: Badania stabilności zawiesiny metalowo-ceramicznej po wielokrotnym przetopie kompozytu na bazie stopu aluminium A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3. „Prace Instytutu Odlewnictwa” 2017, vol. LVII, nr 2, s. 69-84. (10 pkt)

7. Kondej A.: Natapiane i natryskane cieplnie powłoki Ni-Cr-B-Si. „Przegląd Spawalnictwa” 2017, vol. 89, nr 3, s. 28-31. (9 pkt)

8. Buczko Z., Tomassi P., Gołaś M, Piskorska K., Sikora M., Olczak-Kowalczyk D., Swoboda-Kopeć E.: Antimicrobial properties of composite of anodized aluminum with electrodeposited silver nano-particles. „Inżynieria Powierzchni” 2017, nr 1, s. 5-10. (8 pkt)

9. Pietrzak K., Karwan-Baczewska J., Klasik A., Suśniak M., Wojciechowski A., Olbrycht A., Szczeblewski M.: Mikrostruktura i odporność na zużycie spieków otrzymanych na bazie stopów Al pochodzących z recyklingu. „Inżynieria Powierzchni” 2017, nr 1, s. 11-24. (8 pkt)

10. Wach P., Ciski A., Tacikowski J., Babul T., Tirak S., Šuchmann P.: Możliwości obróbki cieplnej warstw azotowanych wytworzonych na stalach. „Inżynieria Powierzchni” 2017, nr 1, s. 48-54. (8 pkt)

11. Derewnicka D., Hanke M., Mońka G.: Właściwości użytkowe tytanu po powierzchniowej obróbce plastycznej. „Inżynieria Powierzchni” 2017, nr 1, s. 55-67. (8 pkt)

12. Bańczerowski J., Makuch A., Kwiatkowski K., Skalski K.: Wstępne badania zmian własności mechanicznych kości gąbczastej z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu (DIC). „Inżynieria Powierzchni” 2017, nr 1, s. 68-75. (8 pkt)

13. Kondej A.: Stanowisko do badań zużycia ściernego wykorzystujące metodę „ball-on-disc”. „Inżynieria Powierzchni” 2017, nr 1, s. 76-79. (8 pkt)

14. Gajewska-Midziałek A., Mazurek A., Cieślak G.: Powłoki stopowe Ni-P oraz Ni-B wytwarzane metodą bezprądową. „Inżynieria Powierzchni” 2017, nr 1, s. 42-47. (8 pkt)15. Ryszko K., Pilarska M., Frączek T., Michalski J., Wach P.: Warstwa wierzchnia stali 41CrAlMo7-10 po procesie azotowania gazowego. „Hutnik – Wiadomości Hutnicze” 2017, vol. 5. (7 pkt)

Print Friendly, PDF & Email