Publikacje pracowników Łukasiewicz – IMP w 2020 r. (I-VI)

 

Wydawnictwa ciągłe (czasopisma):

 1. Mazurek A., Bartoszek W., Cieślak G., Gajewska-Midziałek A., Oleszak D., Trzaska M.: Influence of heat treatment on properties of Ni-B/B composite coatings. „Archives
  of Metallurgy and Materials” 2020, 65, 2, 839-844.
 2. Cieślak G., Trzaska M.: Structure and properties of Ni-B/graphene oxide composite coatings produced by chemical reduction method. „Journal of Materials Engineering
  and Performance” 2020, t. 29, z. 3, 1550-1557.
 3. Kapuścińska A., Kwiatkowski L., Wach P., Mazurek A., Diduszko R.: Anticorrosion properties and morphology of phosphate coating formed on nitrided surface of 42CrMo­4 „Archives of Metallurgy and Materials” 2020, 65, 1, 471-477.
 4. Bańczerowski J., Mońka G., Skalski K.: Pomiary naprężeń własnych tytanu Ti6Al4V po procesach kulowania na potrzeby inżynierii „Inżynieria Powierzchni” 2019, nr 4, vol. 24,
  s. 10-17. (opubl. 2020)
 5. Senatorski J., Tacikowski J., Mączyński P.: Właściwości tribologiczne i charakterystyki metaloznawcze różnych warstw dyfuzyjnych formowanych na stali. „Inżynieria Powierzchni” 2019, vol. 24, nr 4, s. 18-21. (opubl. 2020)
 6. Makuch A., Mońka G., Klimek J., Skalski K.: Wstępne badania zmian właściwości mechanicznych kompozytu polimer-grafen z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu. „Inżynieria Powierzchni” 2019, nr 4, vol. 24, s. 22-34. (opubl. 2020)
 7. Wójcik G., Kucharska B., Wach P.: Kinetyka tworzenia warstw azotowanych na stalach niskostopowych w procesie azotowania gazowego. „Inżynieria Powierzchni” 2019, nr 4, vol. 24, s. 35-40. (opubl. 2020)
 8. Betiuk M., Łataś Z.: Wybrane zastosowania magnetronu cylindrycznego w produkcji części maszyn. „Inżynieria Powierzchni” 2019, nr 4, vol. 24, s. 41-49. (opubl. 2020)
Print Friendly, PDF & Email