Publikacje pracowników IMP w 2018 r.

 1. Pawlikowski M., Jankowski K., Skalski K.: New microscale constitutive model of human trabecular bone based on depth sensing indentation technique. „Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials” 2018, vol. 85, s. 162-169. (30 pkt, A)
 2. Ciski A.: Deep cryogenic treatment and tempering at different temperatures of HS6-5-2 high speed steel. „Archives of Metallurgy and Materials” 2018, vol. 63, nr 2, s. 929-934. (30 pkt, A)
 3. Cieślak G., Trzaska M.: Preparation and properties of nanocrystalline Ni/graphene composite coatings deposited by electrochemical method. „Polish Journal of Chemical Technology” 2018, vol. 20, nr 1, s. 29-34. (15 pkt, A)
 4. Gajewska-Midziałek A.: Composite coatings with nickel matrix and graphene as dispersed phase. „Polish Journal of Chemical Technology” 2018, vol. 20, nr 1, s. 54-59. (15 pkt, A)
 5. Czapczyk K., Legutko S., Siwak P., Gapiński B., Cieślak G.: Właściwości mechaniczne nanokompozytowych warstw Ni-P/Si3N4 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075. „Przemysł Chemiczny” 2018, vol. 97, nr 6, s. 128-134. (15 pkt, A)
 6. Pietrzak, Klasik A., Maj M., Sobczak N., Wojciechowski A.: Microstructural Aspects of Fatigue Life of Sn-Zn Lead-free Solders with 1% of Ag Addition. „Archives of Foundry Engineering” 2018, vol. 18, nr 1, s. 87-92. (15 pkt, B)
 7. Pietrzak, Klasik A., Maj M., Sobczak N., Wojciechowski A.: Microstructure and Fatigue Life of the A359 Alloy Reinforced with Al2O3 after Multiple Remelting. „Archives of Foundry Engineering” 2018, vol. 18, nr 2, s. 39-44. (15 pkt, B)
 8. Bartoszek, Cieślak G., Skroban K., Mazurek A., Trzaska M.: Corrosion properties
  of Ni/Al2O3/Cgraphite hybrid composite layers. „Ochrona przed Korozją” 2018, vol. 61, nr 2, s. 36-39. (12 pkt, B)
 9. Cieślak, Trzaska M.: Corrosion properties of nickel/graphene nanocrystalline composite layers produced by electrocrystallization method. „Ochrona przed Korozją” 2018, vol. 61, nr 3, s. 70-73. (12 pkt, B)
 10. Baranowski M., Moszczyńska D., Panasiuk T.: Analiza fazowa strefy granicznej połączenia stopu Hastelloy X z lutem Palnicro 36M. „Przegląd Spawalnictwa” 2018, vol. 90, nr 2, s. 26-30. (pkt 9, B)
 11. Skowronek R., Zawora, Kwiatkowski K., Skalski K.: Analiza obliczeń statystycznych czynników decydujących o postępach fizjoterapii w złamaniach krętarzowych. „Inżynieria Powierzchni” 2017, vol. 22, nr 4, s. 3-10. (8 pkt, B)
 12. Makuch, Mońka G., Grzelak K., Trzaska M., Skalski K., Torzewski J.: Badanie wpływu kulowania na właściwości mechaniczne kompozytu polimer-grafen. „Inżynieria Powierzchni” 2017, vol. 22, nr 4, s. 19-27. (8 pkt, B)
 13. Mazurek, Cieślak G., Bartoszek W., Trzaska M.: Warstwy kompozytowe Ni-B/Si3N4 wytwarzane metodą redukcji chemicznej. „Inżynieria Powierzchni” 2017, vol. 22, nr 4,
  s. 28-32. (8 pkt, B)
 14. Gołaszewski A., Kursa D., Szawłowski, Świątnicki W.: Wpływ niklu na strukturę
  i właściwości nowej generacji stali UFG-TRIP. „Inżynieria Powierzchni” 2017, vol. 22,
  nr 4, s. 33-40. (8 pkt, B)
 15. Turalska P., Sobczak, Polkowska A., Bruzda G., Kudyba A., Kaban I., Mattern N., Eckert J.: Zwilżalność i reaktywność ciekłego Gd w kontakcie z ceramiką Al2O3. „Inżynieria Powierzchni” 2017, vol. 22, nr 4, s. 41-48. (8 pkt, B)
 16. Szmigielska: Badanie procesu elektroosadzania i wybrane właściwości powłok złota otrzymanych metodą selektywną tamponową. „Inżynieria Powierzchni” 2017, vol. 22,
  nr 4, s. 56-61. (8 pkt, B)
 17. Tacikowski, Michalski J., Wach P., Filipowicz M., Wojucki M.: Odporność korozyjna
  w obojętnej mgle solnej azotowanej stali S355. „Inżynieria Powierzchni” 2017, vol. 22,
  nr 4, s. 62-67. (8 pkt, B)
 18. Pawlikowski M., Kokot G., Skalski K., Jankowski K., Makuch A.: Nieliniowo lepkosprężyste równanie konstytutywne gąbczastej tkanki kostnej i identyfikacja stałych materiałowych. „Inżynieria Powierzchni” 2018, vol. 23, nr 1, s. 12-17. (8 pkt, B)
 19. Czapczyk K., Legutko S., Siwak P., Grochalski K., Mazurek A.: Wpływ grubości warstw Ni-P osadzanych na stopie aluminium AW-7075 na ich adhezję i właściwości mechaniczne. „Inżynieria Powierzchni” 2018, vol. 23, nr 1, s. 18-26. (8 pkt, B)
 20. Skalski K., Makuch A., Wysocki B., Jankowski K., Święszkowski W.: Struktura
  i porowatość rusztowań tytanowych wytwarzanych przez selektywne laserowe stapianie. „Inżynieria Powierzchni” 2018, vol. 23, nr 1, s. 32-42. (8 pkt, B)
 21. Tomassi P., Buczko Z., Olkowicz K.: Dobór parametrów procesu anodowego utleniania aluminium w celu zwiększenia szybkości wytwarzania powłok tlenkowych. „Inżynieria Powierzchni” 2018, vol. 23, nr 1, s. 43-49. (8 pkt, B)
 22. Żółciak T., Przywóski A.: Niskotemperaturowe nawęglanie gazowe stali austenitycznej typu X5CrNi18-10 aktywowanej cienką powłoką żelaza. „Inżynieria Powierzchni” 2018, vol. 23, nr 1, s. 50-60. (8 pkt, B)
 23. Doliński A.: Wybrane zagadnienia badań nad materiałami węglowymi. „Inżynieria Powierzchni” 2018, vol. 23, nr 1, s. 61-74. (8 pkt, B)
 24. Ciski A.: Deep cryogenic treatment and tempering of the X153CrMoV12 cold work steel, „International Journal of Microstructure and Materials Properties” 2017, vol. 12, issues 5-6, s. 402–414.
 25. Bańczerowski J., Jeleńkowski J., Skalski K., Sawicki S., Wachowski M. Structure and mechanism of the deformation of Grade 2 titanium in plastometric studies, Materials Science and Technology, ISSN: 0267-0836 (Print) 1743-2847 (Online), https://doi.org/10.1080/02670836.2018.1443608
 26. Buczko Z., Olkowicz K., Tomassi P., Żółciak T.: Powłoki na stali nierdzewnej wytwarzane anodowo oraz metodą CVD z nanostrukturami węglowymi o właściwościach hydrofobowych. „Inżynieria Powierzchni” 2018, vol. 23, nr 2, s. 30-37. (8 pkt. B)
 27. Osuchowska E., Buczko Z., Olkowicz K.: Proces elektroosadzania a skład powłok stopowych Zn-Cr. „Inżynieria Powierzchni” 2018, vol. 23, nr 2, s. 3-10. (8 pkt. B)
 28. Wojciechowski A., Wołosiak M., Doliński A., Pietrzak K.: Material Recovery as an Opportunity of Immediate Introduction of Eco-Friendly Transport System (Vehicles), “Journal of KONES Powertrain and Transport”, vol. 25, No. 1, 2018, pp.465-474. (14 pkt. B)
 29. Wojciechowski A., Doliński A., Radziszewska-Wolińska J.M., Wołosiak M.: Environmentally Friendly Recycling of Railway Sleepers, „Problemy Kolejnictwa”, Tom 62, Zeszyt 181, Warszawa, Grudzień 2018 (8 pkt. B)
 30. Babul T., Olbrycht A., Pawlik Sz., Trojanowski J.: Wpływ azotowania jarzeniowego na właściwości powłok stalowych natryskiwanych cieplnie. „Przegląd Spawalnictwa” 2018, vol. 90, nr 9, s. 13-18 (9 pkt, B)
 31. Kondej A., Szczepański A.: Pomiar amplitudowo-częstotliwościowy w badaniach nieniszczących metodą prądów wirowych. „Przegląd Spawalnictwa”, nr 11, 2018, s. 12-15. (9 pkt, B)
 32. Kondej A. Babul T.: Badanie wybranych właściwości powłok BNi-1a i BNi-2 metodą DSI. „Inżynieria Powierzchni”, nr 2, 2018, s. 38-42. (8 pkt, B)
 33. A. Ciski, P. Nawrocki, T. Babul, D. Hradil: Multistage cryogenic treatment of X153CrMoV12 cold work steel, “Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)” 461 (2019) 012012 doi: 10.1088/1757-899X/461/1/012012
 34. P. Nawrocki, D. Myszka: Determination of susceptibility of cast iron with a predetermined chemical composition to shape properties and microstructure through bainitic transformation, “Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)” 461 (2019) 012060 doi: 10.1088/1757-899X/461/1/012060
 35. Żółciak T., Jastrzębski J.: Azotowanie i węgloazotowanie stali nierdzewnej X20Cr13 w złożu fluidalnym. „Inżynieria Powierzchni” 2018, vol. 23, nr 2, (8 pkt, B)
 36. Derewnicka-Krawczyńska D., Ferrari S., Bilovol V., Saccone F.D., Morawiec K., Pagnola M.: Influence of Nb, Mo, and Ti as doping metals on structure and magnetic response in NdFeB based melt spun ribbons, “Journal of Magnetism and Magnetic Materials” 462(2018) 83-95 (30 pkt. A)
 37. Kosińska A., Barlak M., Derewnicka-Krawczyńska D., Lorkiewicz J., Sekutowicz J., Nietubyć R.: Investigation of the intermediate layers located between niobium substrate and lead films destined for superconducting photocathodes, “Surface & Coatings Technology” 352 (218) 501-507, (35 pkt, A)
 38. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak N.: Microstructure and Fatigue Life of the Binary Lead-free Alloys with High Zn Content, “Archive of Foundry Engineering”, Volume 18, Issue 4/2018, 65-70
 39. Pietrzak K., Klasik A, Maj M., Sobczak N.: Microstructure and Mechanical Characteristics of the Ternary SnZnAl, “Lead-Free Alloy”, Volume 18, Issue 3/2018, 31-36
 40. Makuch A., Skalski K., Human cancellous bone mechanical properties and penetrator geometry in nanoindentation tests, Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 20, no 3, 2018 (IF=0,964)
 41. Kokot G., Makuch A., Skalski K., Bańczerowski J., Mechanical properties of cancellous tissue in compression test and nanoindentation, “Bio-medical materials and engineering” 29(4):415-426 (IF=0,872)
 42. Gajewska-Midziałek A., Composite coatings with nickel matrix and graphene as dispersed phase, “The Polish Journal of Chemical Technology”, 20, 1, 54—59
Print Friendly, PDF & Email