Institute of Precision Mechanics, one of the oldest and best known Institutes in Poland, is a research and development centre, focussed on methods of improvement of metal products by enhancing their corrosion resistance and raising their mechanical properties, especially fatigue strength, and wear resistance in service processes involving friction.Established in 1927


INSTITUTE of PRECISION MECHANICS
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3,  tel. 022 560 26 00,  fax 022 663 43 32, e-mail.:info@imp.edu.pl
Director dr hab. inż. Tomasz BABUL
„PORTAL PROJEKTU”
Zarządzania wiedzą
„Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”
„Opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie”
Projekt E! 4261 „TECTECH”
„Nowe metody obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn”
„Opracowanie i badanie mobilnego systemu monitorującego, kontrolującego i prognozującego parametry technologiczne w procesach azotowania gazowego (NITRAN)”
„Nowa metoda umacniania powierzchni wyrobów stalowych z wykorzystaniem złoża fluidalnego zawierającego termo-aktywne mikroproszki”
Eureka E!7163, TAMPFLU
„Zastosowanie i wdrożenie prądów wirowych do badania i wykrywania wad materiałowych na częściach lotniczych krytycznych wirujących wykonanych ze stali niskostopowych”
INNOTECH, 165/2012, LOWIR
„Opracowanie wzorcowych technologii dla procesów lutowania próżniowego stali wysokostopowych i superstopów niklu lutami na bazie Ni oraz Cu części stosowanych w silnikach lotniczych”
PBS1/B5/11/2012, AIRBRAZ