INNOVA 2018 tym razem w Walencji

Od 2017 r. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels INNOVA rozszerzyły zasięg swojej działalności. Po 65 latach targi zostały przeniesione z Belgii do Hiszpanii. W zeszłym roku organizowano je
w Barcelonie, teraz przyszedł czas na Walencję.

Tegoroczna edycja odbyła się 7-8 marca i zgromadziła 160 wystawców z całego świata. Równolegle do niej trwało 11. Międzynarodowe Forum FORINVEST – wystawa produktów i usług z dziedziny finansów, inwestycji, ubezpieczeń i nowych technologii z różnych dziedzin. Połączenie obu wydarzeń spowodowało podwyższenie efektywności udziału w targach INNOVA m.in. przez rozszerzenie możliwości nawiązania międzynarodowych kontaktów wystawców z inwestorami oraz przedstawicielami przemysłu i biznesu z wielu krajów i z różnych branż.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej na targi INNOVA Valencia 2018 zgłosił dwa innowacyjne rozwiązania, prezentowane przez dr. inż. Piotra Wacha. Międzynarodowe jury przyznało Instytutowi i firmom z nim współpracującym:

– złoty medal z wyróżnieniem za „Innovative combination of gas nitriding and deep cryogenic treatment of hot working tools” („Innowacyjne procesy azotowania gazowego z głębokim wymrażaniem kriogenicznym narzędzi do pracy na gorąco”); autorzy: Piotr Wach, Aleksander Ciski, Tomasz Babul, Józef Zborowski (Mototechnika), Josef Fajt (Pilsen Tools), Pavel Šuchmann (Comtes FHT),

– złoty medal za „Innovative endoprosthesis design and manufacturing system” („Innowacyjny system projektowania endoprotez”); autorzy: Konstanty Skalski,
Anna Makuch, Paweł Marchlewski, Jakub Bańczerowski.

Rozwiązanie „Innovative combination of gas nitriding…” otrzymało także nagrodę specjalną delegacji z Rosji (Joint Stock Company Design & Research Institute
for Information Technology, Signaling and Telecommunication on Railway Transport
JSC NIIAS).

Dr inż. Piotr Wach prezentuje rozwiązania opracowane w IMP
Dr inż. Piotr Wach prezentuje rozwiązania opracowane w IMP
Międzynarodowe jury nagrodziło Instytut dwoma złotymi medalami, w tym jednym z wyróżnieniem
Międzynarodowe jury nagrodziło Instytut dwoma złotymi medalami, w tym jednym z wyróżnieniem