Prowadzimy szkolenia w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz.  290).

Kontakt

dr inż. Bogdan Bogdański
tel.: (22) 56 02 641
e-mail: bogdan@imp.edu.pl

mgr Hanna Burzyńska
tel.: (22) 56 02 485
hanna.burzynska@imp.edu.pl