SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

 

tel. 22 560 26 00
fax 22 663 43 32
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@ofni1586132402

Kontakt do poszczególnych działów

Dyrekcja

Dyrektor IMP

dr inż. Anna Ostapczuk
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@kuzc1586132402patso1586132402.anna1586132402

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski
tel.: 22 56 02 615
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@iksw1586132402oknel1586132402ej.yz1586132402rej1586132402
Dział Głównego Księgowego

Główny Księgowy

mgr inż. Joanna Antolak
tel.: 22 56 02 601
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@kalo1586132402tna.a1586132402nnaoj1586132402

Zastępca Głównego Księgowego

Urszula Liczbarska
tel.: 22 56 02 603
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@aksr1586132402abzci1586132402l.alu1586132402zsru1586132402
Zakłady naukowe

Zakład Galwanotechniki

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 816
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@aksw1586132402ejag.1586132402anna1586132402

Zakład Korozji
i Technologii Antykorozyjnych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 784
fax: 22 66 34 334
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@iksw1586132402oktai1586132402wk.hc1586132402el1586132402

Zakład Obróbki Cieplnej

mgr inż. Sylwester Jończyk
tel.: 22 56 02 914
fax: 22 66 91 390
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@kyzc1586132402noj.r1586132402etsew1586132402lys1586132402

Zakład Powłok
Ochronnych

mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 56 02 854
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@iksw1586132402okzro1586132402g.wal1586132402sinat1586132402s1586132402

Zakład Techniki
Specjalnej

mgr inż. Jerzy Chytła
tel.: 22 56 025 57
fax: 22 56 02 922
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@alty1586132402hc.yz1586132402rej1586132402

Zakład Technologii
Materiałowych

dr inż. Piotr Wach
tel.: 22 56 02 940
fax: 22 66 34 332
e-mail: piotr.wach@​​imp.edu.pl

Zakład Inżynierii Mechanicznej
i Biomedycznej

dr inż. Paweł Marchlewski
tel.: 22 56 02 659
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@iksw1586132402elhcr1586132402am.le1586132402wap1586132402
Zakład Certyfikacji

Zakład Certyfikacji

mgr inż. Marek Ziętala
tel.: 22 56 02 800
tel.: 22 66 34 324
e-mail: lp.ud1586132402e.pmi1586132402@pmi.1586132402ajcak1586132402ifytr1586132402ec1586132402
Zespół Organizacyjno-Prawny

Radca prawny

mgr Czesława Frejowska
tel.: 22 56 02 485
e-mail:lp.ud1586132402e.pmi1586132402@aksn1586132402yzrub1586132402.anna1586132402h 1586132402
Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik Działu

mgr Mirosław Sawicki
tel.: 22 66 34 326
e-mail: miroslaw.sawicki@imp.edu.pl
Dział Marketingu, Komunikacji i Szkoleń

Kierownik Działu

mgr Beata Dąbrowska
tel.: 22 56 02 523
e-mail: beata.dabrowska@imp.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

Krzysztof Szymański
tel.: 22 66 34 315
e-mail: krzysztof.szymanski@imp.edu.pl
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik Działu

mgr Karolina Szymańska
tel.: 22 56 02 425
e-mail: karolina.szymanska@imp.edu.pl

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Print Friendly, PDF & Email