INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

 

tel. 22 560 26 00
fax 22 663 43 32
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@ofni1534833775

Kontakt do poszczególnych działów

Dyrekcja

Dyrektor IMP

dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@luba1534833775b.zsa1534833775mot1534833775

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski
tel.: 22 56 02 615
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@iksw1534833775oknel1534833775ej.yz1534833775rej1534833775
Dział Głównego Księgowego

Główny Księgowy

mgr inż. Joanna Antolak
tel.: 22 56 02 601
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@kalo1534833775tna.a1534833775nnaoj1534833775

Zastępca Głównego Księgowego

Urszula Liczbarska
tel.: 22 56 02 603
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@aksr1534833775abzci1534833775l.alu1534833775zsru1534833775
Zakłady naukowe

Zakład Galwanotechniki
i Ochrony Środowiska

mgr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 816
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@aksw1534833775ejag.1534833775anna1534833775

Zakład Korozji
i Technologii Antykorozyjnych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 784
fax: 22 66 34 334
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@iksw1534833775oktai1534833775wk.hc1534833775el1534833775

Zakład Obróbki Cieplnej

mgr inż. Sylwester Jończyk
tel.: 22 56 02 914
fax: 22 66 91 390
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@kyzc1534833775noj.r1534833775etsew1534833775lys1534833775

Zakład Powłok
Ochronnych

mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 56 02 854
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@iksw1534833775okzro1534833775g.wal1534833775sinat1534833775s1534833775

Zakład Techniki
Specjalnej

mgr inż. Rafał Filipek
tel.: 22 56 02 540
fax: 22 56 02 922
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@kepi1534833775lif.l1534833775afar1534833775

Zakład Technologii
Wyprzedzajacych

mgr inż. Kryspin Burdyński
tel.: 22 56 02 940
fax: 22 66 34 332
e-mail: kryspin.burdynski@​​imp.edu.pl

Zakład Wytrzymałości
Eksploatacyjnej

dr inż. Paweł Marchlewski
tel.: 22 56 02 659
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@iksw1534833775elhcr1534833775am.le1534833775wap1534833775
Certyfikacja

Zakład Certyfikacji

mgr inż. Marek Ziętala
tel.: 22 56 02 800
tel.: 22 66 34 324
e-mail: lp.ud1534833775e.pmi1534833775@pmi.1534833775ajcak1534833775ifytr1534833775ec1534833775
Zespół Radców Prawnych

Radca prawny

mgr Czesława Frejowska
tel.: 22 56 02 485
e-mail:lp.ud1534833775e.pmi1534833775@aksn1534833775yzrub1534833775.anna1534833775h 1534833775
Sekcja Spraw Pracowniczych i Obronnych

Kierownik Sekcji

mgr Mirosław Sawicki
tel.: 22 66 34 326
e-mail: miroslaw.sawicki@imp.edu.pl
Dział Informacji Naukowej i Marketingu

Kierownik Działu

mgr Beata Dąbrowska
tel.: 22 56 02 523
e-mail: beata.dabrowska@imp.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

Krzysztof Szymański
tel.: 22 66 34 315
e-mail: krzysztof.szymanski@imp.edu.pl
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik Sekcji

mgr Karolina Szymańska
tel.: 22 56 02 425
e-mail: karolina.szymanska@imp.edu.pl

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Print Friendly, PDF & Email