SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

 

tel. 22 560 26 00
fax 22 663 43 32
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@ofni1582078440

Kontakt do poszczególnych działów

Dyrekcja

Dyrektor IMP

dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@luba1582078440b.zsa1582078440mot1582078440

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski
tel.: 22 56 02 615
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@iksw1582078440oknel1582078440ej.yz1582078440rej1582078440
Dział Głównego Księgowego

Główny Księgowy

mgr inż. Joanna Antolak
tel.: 22 56 02 601
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@kalo1582078440tna.a1582078440nnaoj1582078440

Zastępca Głównego Księgowego

Urszula Liczbarska
tel.: 22 56 02 603
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@aksr1582078440abzci1582078440l.alu1582078440zsru1582078440
Zakłady naukowe

Zakład Galwanotechniki

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 816
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@aksw1582078440ejag.1582078440anna1582078440

Zakład Korozji
i Technologii Antykorozyjnych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 784
fax: 22 66 34 334
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@iksw1582078440oktai1582078440wk.hc1582078440el1582078440

Zakład Obróbki Cieplnej

mgr inż. Sylwester Jończyk
tel.: 22 56 02 914
fax: 22 66 91 390
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@kyzc1582078440noj.r1582078440etsew1582078440lys1582078440

Zakład Powłok
Ochronnych

mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 56 02 854
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@iksw1582078440okzro1582078440g.wal1582078440sinat1582078440s1582078440

Zakład Techniki
Specjalnej

mgr inż. Jerzy Chytła
tel.: 22 56 025 57
fax: 22 56 02 922
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@alty1582078440hc.yz1582078440rej1582078440

Zakład Technologii
Materiałowych

dr inż. Piotr Wach
tel.: 22 56 02 940
fax: 22 66 34 332
e-mail: piotr.wach@​​imp.edu.pl

Zakład Inżynierii Mechanicznej
i Biomedycznej

dr inż. Paweł Marchlewski
tel.: 22 56 02 659
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@iksw1582078440elhcr1582078440am.le1582078440wap1582078440
Zakład Certyfikacji

Zakład Certyfikacji

mgr inż. Marek Ziętala
tel.: 22 56 02 800
tel.: 22 66 34 324
e-mail: lp.ud1582078440e.pmi1582078440@pmi.1582078440ajcak1582078440ifytr1582078440ec1582078440
Zespół Organizacyjno-Prawny

Radca prawny

mgr Czesława Frejowska
tel.: 22 56 02 485
e-mail:lp.ud1582078440e.pmi1582078440@aksn1582078440yzrub1582078440.anna1582078440h 1582078440
Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik Działu

mgr Mirosław Sawicki
tel.: 22 66 34 326
e-mail: miroslaw.sawicki@imp.edu.pl
Dział Marketingu, Komunikacji i Szkoleń

Kierownik Działu

mgr Beata Dąbrowska
tel.: 22 56 02 523
e-mail: beata.dabrowska@imp.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

Krzysztof Szymański
tel.: 22 66 34 315
e-mail: krzysztof.szymanski@imp.edu.pl
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik Działu

mgr Karolina Szymańska
tel.: 22 56 02 425
e-mail: karolina.szymanska@imp.edu.pl

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Print Friendly, PDF & Email