INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

 

tel. 22 560 26 00
fax 22 663 43 32
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@ofni1531853128

Kontakt do poszczególnych działów

Dyrekcja

Dyrektor IMP

dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@luba1531853128b.zsa1531853128mot1531853128

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski
tel.: 22 56 02 615
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@iksw1531853128oknel1531853128ej.yz1531853128rej1531853128
Dział Głównego Księgowego

Główny Księgowy

mgr inż. Joanna Antolak
tel.: 22 56 02 601
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@kalo1531853128tna.a1531853128nnaoj1531853128

Zastępca Głównego Księgowego

Urszula Liczbarska
tel.: 22 56 02 603
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@aksr1531853128abzci1531853128l.alu1531853128zsru1531853128
Zakłady naukowe

Zakład Galwanotechniki
i Ochrony Środowiska

mgr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 816
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@aksw1531853128ejag.1531853128anna1531853128

Zakład Korozji
i Technologii Antykorozyjnych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 784
fax: 22 66 34 334
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@iksw1531853128oktai1531853128wk.hc1531853128el1531853128

Zakład Obróbki Cieplnej

mgr inż. Sylwester Jończyk
tel.: 22 56 02 914
fax: 22 66 91 390
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@kyzc1531853128noj.r1531853128etsew1531853128lys1531853128

Zakład Powłok
Ochronnych

mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 56 02 854
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@iksw1531853128okzro1531853128g.wal1531853128sinat1531853128s1531853128

Zakład Techniki
Specjalnej

mgr inż. Rafał Filipek
tel.: 22 56 02 540
fax: 22 56 02 922
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@kepi1531853128lif.l1531853128afar1531853128

Zakład Technologii
Wyprzedzajacych

mgr inż. Kryspin Burdyński
tel.: 22 56 02 940
fax: 22 66 34 332
e-mail: kryspin.burdynski@​​imp.edu.pl

Zakład Wytrzymałości
Eksploatacyjnej

dr inż. Paweł Marchlewski
tel.: 22 56 02 659
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@iksw1531853128elhcr1531853128am.le1531853128wap1531853128
Certyfikacja

Zakład Certyfikacji

mgr inż. Marek Ziętala
tel.: 22 56 02 800
tel.: 22 66 34 324
e-mail: lp.ud1531853128e.pmi1531853128@pmi.1531853128ajcak1531853128ifytr1531853128ec1531853128
Zespół Radców Prawnych

Radca prawny

mgr Czesława Frejowska
tel.: 22 56 02 485
e-mail:lp.ud1531853128e.pmi1531853128@aksn1531853128yzrub1531853128.anna1531853128h 1531853128
Sekcja Spraw Pracowniczych i Obronnych

Kierownik Sekcji

mgr Mirosław Sawicki
tel.: 22 66 34 326
e-mail: miroslaw.sawicki@imp.edu.pl
Dział Informacji Naukowej i Marketingu

Kierownik Działu

mgr Beata Dąbrowska
tel.: 22 56 02 523
e-mail: beata.dabrowska@imp.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

Krzysztof Szymański
tel.: 22 66 34 315
e-mail: krzysztof.szymanski@imp.edu.pl
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik Sekcji

mgr Karolina Szymańska
tel.: 22 56 02 425
e-mail: karolina.szymanska@imp.edu.pl

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Print Friendly, PDF & Email