INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

 

tel. 22 560 26 00
fax 22 663 43 32
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@ofni1537763080

Kontakt do poszczególnych działów

Dyrekcja

Dyrektor IMP

dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@luba1537763080b.zsa1537763080mot1537763080

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski
tel.: 22 56 02 615
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@iksw1537763080oknel1537763080ej.yz1537763080rej1537763080
Dział Głównego Księgowego

Główny Księgowy

mgr inż. Joanna Antolak
tel.: 22 56 02 601
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@kalo1537763080tna.a1537763080nnaoj1537763080

Zastępca Głównego Księgowego

Urszula Liczbarska
tel.: 22 56 02 603
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@aksr1537763080abzci1537763080l.alu1537763080zsru1537763080
Zakłady naukowe

Zakład Galwanotechniki
i Ochrony Środowiska

mgr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 816
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@aksw1537763080ejag.1537763080anna1537763080

Zakład Korozji
i Technologii Antykorozyjnych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 784
fax: 22 66 34 334
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@iksw1537763080oktai1537763080wk.hc1537763080el1537763080

Zakład Obróbki Cieplnej

mgr inż. Sylwester Jończyk
tel.: 22 56 02 914
fax: 22 66 91 390
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@kyzc1537763080noj.r1537763080etsew1537763080lys1537763080

Zakład Powłok
Ochronnych

mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 56 02 854
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@iksw1537763080okzro1537763080g.wal1537763080sinat1537763080s1537763080

Zakład Techniki
Specjalnej

mgr inż. Rafał Filipek
tel.: 22 56 02 540
fax: 22 56 02 922
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@kepi1537763080lif.l1537763080afar1537763080

Zakład Technologii
Wyprzedzajacych

mgr inż. Kryspin Burdyński
tel.: 22 56 02 940
fax: 22 66 34 332
e-mail: kryspin.burdynski@​​imp.edu.pl

Zakład Wytrzymałości
Eksploatacyjnej

dr inż. Paweł Marchlewski
tel.: 22 56 02 659
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@iksw1537763080elhcr1537763080am.le1537763080wap1537763080
Certyfikacja

Zakład Certyfikacji

mgr inż. Marek Ziętala
tel.: 22 56 02 800
tel.: 22 66 34 324
e-mail: lp.ud1537763080e.pmi1537763080@pmi.1537763080ajcak1537763080ifytr1537763080ec1537763080
Zespół Radców Prawnych

Radca prawny

mgr Czesława Frejowska
tel.: 22 56 02 485
e-mail:lp.ud1537763080e.pmi1537763080@aksn1537763080yzrub1537763080.anna1537763080h 1537763080
Sekcja Spraw Pracowniczych i Obronnych

Kierownik Sekcji

mgr Mirosław Sawicki
tel.: 22 66 34 326
e-mail: miroslaw.sawicki@imp.edu.pl
Dział Informacji Naukowej i Marketingu

Kierownik Działu

mgr Beata Dąbrowska
tel.: 22 56 02 523
e-mail: beata.dabrowska@imp.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

Krzysztof Szymański
tel.: 22 66 34 315
e-mail: krzysztof.szymanski@imp.edu.pl
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik Sekcji

mgr Karolina Szymańska
tel.: 22 56 02 425
e-mail: karolina.szymanska@imp.edu.pl

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Print Friendly, PDF & Email