INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

 

tel. 22 560 26 00
fax 22 663 43 32
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@ofni1555966228

Kontakt do poszczególnych działów

Dyrekcja

Dyrektor IMP

dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@luba1555966228b.zsa1555966228mot1555966228

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski
tel.: 22 56 02 615
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@iksw1555966228oknel1555966228ej.yz1555966228rej1555966228
Dział Głównego Księgowego

Główny Księgowy

mgr inż. Joanna Antolak
tel.: 22 56 02 601
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@kalo1555966228tna.a1555966228nnaoj1555966228

Zastępca Głównego Księgowego

Urszula Liczbarska
tel.: 22 56 02 603
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@aksr1555966228abzci1555966228l.alu1555966228zsru1555966228
Zakłady naukowe

Zakład Galwanotechniki
i Ochrony Środowiska

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 816
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@aksw1555966228ejag.1555966228anna1555966228

Zakład Korozji
i Technologii Antykorozyjnych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 784
fax: 22 66 34 334
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@iksw1555966228oktai1555966228wk.hc1555966228el1555966228

Zakład Obróbki Cieplnej

mgr inż. Sylwester Jończyk
tel.: 22 56 02 914
fax: 22 66 91 390
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@kyzc1555966228noj.r1555966228etsew1555966228lys1555966228

Zakład Powłok
Ochronnych

mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 56 02 854
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@iksw1555966228okzro1555966228g.wal1555966228sinat1555966228s1555966228

Zakład Techniki
Specjalnej

mgr inż. Jerzy Chytła
tel.: 22 56 025 40
fax: 22 56 02 922
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@atyh1555966228c.yzr1555966228ej1555966228

Zakład Technologii
Wyprzedzajacych

dr inż. Piotr Wach
tel.: 22 56 02 940
fax: 22 66 34 332
e-mail: kryspin.burdynski@​​imp.edu.pl

Zakład Wytrzymałości
Eksploatacyjnej

dr inż. Paweł Marchlewski
tel.: 22 56 02 659
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@iksw1555966228elhcr1555966228am.le1555966228wap1555966228
Certyfikacja

Zakład Certyfikacji

mgr inż. Marek Ziętala
tel.: 22 56 02 800
tel.: 22 66 34 324
e-mail: lp.ud1555966228e.pmi1555966228@pmi.1555966228ajcak1555966228ifytr1555966228ec1555966228
Zespół Radców Prawnych

Radca prawny

mgr Czesława Frejowska
tel.: 22 56 02 485
e-mail:lp.ud1555966228e.pmi1555966228@aksn1555966228yzrub1555966228.anna1555966228h 1555966228
Sekcja Spraw Pracowniczych i Obronnych

Kierownik Sekcji

mgr Mirosław Sawicki
tel.: 22 66 34 326
e-mail: miroslaw.sawicki@imp.edu.pl
Dział Informacji Naukowej i Marketingu

Kierownik Działu

mgr Beata Dąbrowska
tel.: 22 56 02 523
e-mail: beata.dabrowska@imp.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

Krzysztof Szymański
tel.: 22 66 34 315
e-mail: krzysztof.szymanski@imp.edu.pl
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik Sekcji

mgr Karolina Szymańska
tel.: 22 56 02 425
e-mail: karolina.szymanska@imp.edu.pl

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Print Friendly, PDF & Email