SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

 

tel. 22 560 26 00
fax 22 663 43 32
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@of1638202571ni1638202571

Kontakt do poszczególnych komórek organizacyjnych

Dyrekcja

Dyrektor Łukasiewicz – IMP

dr inż. Anna Ostapczuk
tel.: 22 56 02 610
fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ku1638202571zcpat1638202571so.an1638202571na1638202571

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 846
fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ik1638202571swokt1638202571aiwk.1638202571hcel1638202571

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Operacyjnych i Komercjalizacji

dr inż. Piotr Pryciński
tel.: 22 56 02 610
fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ik1638202571snicy1638202571rp.rt1638202571oip1638202571
Główny Księgowy

Główny Księgowy

mgr Magdalena Wiśniewska
tel.: 22 56 02 470
fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ak1638202571swein1638202571siw.a1638202571nelad1638202571gam1638202571

 

Dział Finansowy

Sekcja Księgowości
Kierownik Sekcji

mgr Iwona Owsianko
tel.: 22 56 02 807
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ok1638202571naisw1638202571o.ano1638202571wi1638202571

Sekcja Zakupów
p.o. Kierownik Sekcji

mgr Katarzyna Chojecka
tel.: 22 56 02 419
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ak1638202571cejoh1638202571c.any1638202571zrata1638202571k1638202571
Centrum Obróbki Metali i Stopów – COM

Centrum Obróbki Metali i Stopów

mgr inż. Sylwester Jończyk
tel.: 22 56 02 695; fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ky1638202571zcnoj1638202571.rets1638202571ewlys1638202571

Grupa Badawcza Obróbki Cieplnej

mgr inż. Piotr Nawrocki
tel.: 22 56 02 690
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ik1638202571corwa1638202571n.rto1638202571ip1638202571

Sekcja Usług Obróbki Cieplnej

Paweł Tomczyk
tel.: 22 56 02 721

Grupa Badawcza
Obróbek Cieplno-Chemicznych

dr inż. Piotr Wach
tel.: 22 56 02 781
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@hc1638202571aw.rt1638202571oip1638202571

Grupa Badawcza
Konstrukcji Urządzeń Procesowych
i Kontrolnych

mgr inż. Adam Kondej
tel.: 22 56 02 599
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@je1638202571dnok.1638202571mada1638202571
Centrum Korozji i Powłok Ochronnych – CKP

Centrum Korozji
i Powłok Ochronnych

mgr inż. Rafał Lutze
tel.: 22 56 02 830; fax: 22 66 34 334
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ez1638202571tul.l1638202571afar1638202571

Grupa Badawcza Korozji
i Technologii Antykorozyjnych

tel.: 22 56 02 830
fax: 22 66 34 334

 

Laboratorium Badań
Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych LB-3

mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 56 02 854
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ik1638202571swokz1638202571rog.w1638202571alsin1638202571ats1638202571
Centrum Technologii Galwanotechnicznych – CTG

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 816
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ke1638202571laizd1638202571im-ak1638202571sweja1638202571g.ann1638202571a1638202571

 

 

Grupa Badawcza
Nowych Technologii
Galwanotechnicznych

dr inż. Marta Gostomska
tel.: 22 56 02 593
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ak1638202571smots1638202571og.at1638202571ram1638202571

 

Sekcja Usług
Galwanotechnicznych

tel.: 22 56 02 593
fax: 22 66 34 332

 

 

 

Grupa Badawcza
Zastosowań Galwanotechniki
oraz Odzysku Materiałów

mgr inż. Grzegorz Cieślak
tel.: 22 56 02 897
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ka1638202571lseic1638202571.zrog1638202571ezrg1638202571
Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej – CMB

Centrum Inżynierii Mechanicznej
i Biomedycznej

dr inż. Anna Makuch
tel.: 22 56 02 946
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@hc1638202571ukam.1638202571anna1638202571

 

 

Grupa Badawcza
Inżynierii Biomedycznej

tel.: 22 56 02 946
fax: 22 66 34 334

 

Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej

dr inż. Paweł Marchlewski
tel.: 22 56 02 679
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ik1638202571swelh1638202571cram.1638202571lewap1638202571

 

 

Laboratorium Badań i Oceny
Własności Mechanicznych
Materiałów, Części Maszyn
i Konstrukcji (LB-4)

dr inż. Katarzyna Szmigielska
tel.: 22 56 02 827
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ak1638202571sleig1638202571imzs.1638202571anyzr1638202571atak1638202571

 

 

 

Laboratorium Badań Mechanicznych
Urządzeń Zabezpieczających
(LB-1)

mgr inż. Marcin Kędzierski
tel.: 22 56 02 520
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ik1638202571sreiz1638202571dek.n1638202571icram1638202571
Dział Certyfikacji

Kierownik Działu

mgr inż. Marek Ziętala
tel.: 22 56 02 800
tel.: 22 66 34 324
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@pm1638202571i.ajc1638202571akify1638202571trec1638202571
Dział Przygotowania i Monitorowania Projektów

Główny specjalista ds. projektów badawczych i rozwojowych

mgr inż. Justyna Kowalczyk
tel. 22 56 02 694
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ky1638202571zclaw1638202571ok.an1638202571ytsuj1638202571
Dział Organizacyjno-Prawny

Radca prawny

mgr Katarzyna Bednarczuk
tel. 22 56 02 650
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ku1638202571zcran1638202571deb.a1638202571nyzra1638202571tak1638202571

Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych i ochrony danych osobowych

mgr Mirosław Sawicki
tel. 22 56 02 814
e-mail: lp.vo1638202571g.zci1638202571weisa1638202571kul.p1638202571mi@ik1638202571ciwas1638202571.wals1638202571orim1638202571
Dział Administracji i Infrastruktury Technicznej
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Print Friendly, PDF & Email