INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

 

tel. 22 560 26 00
fax 22 663 43 32
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@ofni1545223103

Kontakt do poszczególnych działów

Dyrekcja

Dyrektor IMP

dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@luba1545223103b.zsa1545223103mot1545223103

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski
tel.: 22 56 02 615
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@iksw1545223103oknel1545223103ej.yz1545223103rej1545223103
Dział Głównego Księgowego

Główny Księgowy

mgr inż. Joanna Antolak
tel.: 22 56 02 601
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@kalo1545223103tna.a1545223103nnaoj1545223103

Zastępca Głównego Księgowego

Urszula Liczbarska
tel.: 22 56 02 603
fax: 22 56 02 475
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@aksr1545223103abzci1545223103l.alu1545223103zsru1545223103
Zakłady naukowe

Zakład Galwanotechniki
i Ochrony Środowiska

mgr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 816
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@aksw1545223103ejag.1545223103anna1545223103

Zakład Korozji
i Technologii Antykorozyjnych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 784
fax: 22 66 34 334
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@iksw1545223103oktai1545223103wk.hc1545223103el1545223103

Zakład Obróbki Cieplnej

mgr inż. Sylwester Jończyk
tel.: 22 56 02 914
fax: 22 66 91 390
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@kyzc1545223103noj.r1545223103etsew1545223103lys1545223103

Zakład Powłok
Ochronnych

mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 56 02 854
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@iksw1545223103okzro1545223103g.wal1545223103sinat1545223103s1545223103

Zakład Techniki
Specjalnej

mgr inż. Rafał Filipek
tel.: 22 56 02 540
fax: 22 56 02 922
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@kepi1545223103lif.l1545223103afar1545223103

Zakład Technologii
Wyprzedzajacych

mgr inż. Kryspin Burdyński
tel.: 22 56 02 940
fax: 22 66 34 332
e-mail: kryspin.burdynski@​​imp.edu.pl

Zakład Wytrzymałości
Eksploatacyjnej

dr inż. Paweł Marchlewski
tel.: 22 56 02 659
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@iksw1545223103elhcr1545223103am.le1545223103wap1545223103
Certyfikacja

Zakład Certyfikacji

mgr inż. Marek Ziętala
tel.: 22 56 02 800
tel.: 22 66 34 324
e-mail: lp.ud1545223103e.pmi1545223103@pmi.1545223103ajcak1545223103ifytr1545223103ec1545223103
Zespół Radców Prawnych

Radca prawny

mgr Czesława Frejowska
tel.: 22 56 02 485
e-mail:lp.ud1545223103e.pmi1545223103@aksn1545223103yzrub1545223103.anna1545223103h 1545223103
Sekcja Spraw Pracowniczych i Obronnych

Kierownik Sekcji

mgr Mirosław Sawicki
tel.: 22 66 34 326
e-mail: miroslaw.sawicki@imp.edu.pl
Dział Informacji Naukowej i Marketingu

Kierownik Działu

mgr Beata Dąbrowska
tel.: 22 56 02 523
e-mail: beata.dabrowska@imp.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

Krzysztof Szymański
tel.: 22 66 34 315
e-mail: krzysztof.szymanski@imp.edu.pl
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik Sekcji

mgr Karolina Szymańska
tel.: 22 56 02 425
e-mail: karolina.szymanska@imp.edu.pl

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Print Friendly, PDF & Email