W Instytucie funkcjonują 3 Laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, które wdrożyły i stosują system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych uzyskało certyfikat akredytacji
w 1995 r.

Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych dołączyło do grona podmiotów akredytowanych
w 2003 r.

Akredytacja dla Laboratorium Badań Materiałowych, Części Maszyn i Konstrukcji  została udzielona
w 2001 r.

Wysoka jakość laboratoriów badawczych IMP została potwierdzona podczas oceny ponownej przez PCA, która odbyła się
w lipcu 2017 r. w wyniku, której PCA udzieliło laboratoriom akredytacji do 21.09.2021 r.

Print Friendly, PDF & Email