Umacnianie międzynarodowej współpracy

W dniach 19–21.11.2019 r. mieliśmy przyjemność gościć w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej dra Undrakha Mishigdorzhiyna
z rosyjskiego uniwersytetu technicznego w Ułan-Ude (East Siberia State University of Technology and Management). W programie pobytu w Polsce zaplanowano również wizytę na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Większość czasu jednak dr Undrakh Mishigdorzhiyn spędził w naszej jednostce – zwiedził m.in. Zakład Obróbki Cieplnej oraz Zakład Korozji i Technologii Antykorozyjnych, gdzie zapoznał się z działalnością Zakładów w praktyce i możliwościami oferowanymi przez Łukasiewicz – IMP. W drugim dniu wizyty (20.11) dr Undrakh wygłosił w ramach seminarium wykład dla pracowników pionu badawczego na temat borowania dyfuzyjnego pt.: „Muliticomponent boron-based diffusion layers for surface modification of carbon and alloy steels”.

W tym samym czasie, w dniach 20-21.10.2019 r., siedzibę Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej odwiedzili kolejni zagraniczni goście – czteroosobowa delegacja z Bułgarii i Szwajcarii. Wizyta była rezultatem niedawnego podpisania bezterminowej umowy o współpracy z Bułgarską Akademią Nauk (BAS). Miała na celu prezentację oferty Instytutu i wykorzystanie potencjału w zakresie realizacji jednego z podstawowych celów działalności Łukasiewicz – IMP w obszarze marketingu produktowego, łącząc potrzeby rynku z efektywnością działalności Instytutu.

Wśród zaproszonych gości było trzech przedstawicieli BAS – prof. Ludmil Denchev, prof. Hristo Skuleva, prof. Lenko Staneva – oraz prof. Gueorguieva Boyko ze szwajcarskiej firmy AO. W spotkaniu z delegacją uczestniczyli pracownicy Łukasiewicz – IMP:
dyrektor dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP, zastępca dyrektora ds. naukowych, prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski, i pracownicy zakładów naukowych, które zaprezentowały działalność B + R: dr. inż. Anna Gajewska-Midziałek, prof. dr hab. inż. Maria Trzaska, mgr inż. Grzegorz Cieślak i mgr inż. Anna Mazurek z Zakładu Galwanotechniki oraz dr inż. Paweł Marchlewski, prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski, dr inż. Anna Makuch z Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej.

Spotkanie przedstawicieli BAS i firmy AO z pracownikami Łukasiewicz – IMP
Spotkanie przedstawicieli BAS i firmy AO z pracownikami Łukasiewicz –  IMP przed zwiedzaniem zakładów naukowych i laboratoriów Instytutu

Podczas wizyty oglądano nowoczesne linie galwaniczne i laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę badawczo-pomiarową (mikroskop stereoskopowy VHX 5000 (Keyence), spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, mikrotwardościomierz, aparaturę do badań polaryzacyjnych i impedancyjnych powłok). W trakcie rozmów omówiono możliwości współpracy w zakresie wytwarzania w Łukasiewicz – IMP powłok kompozytowych metodą elektrochemiczną i chemiczną z zastosowaniem bułgarskiego diamentu.

Delegacja odwiedziła laboratorium badań wytrzymałościowych, gdzie zaprezentowano nowoczesne metody pomiarowe stosowane w Łukasiewicz – IMP. Jedną z nich była metoda wykorzystująca cyfrową korelację obrazu (DIC) przy użyciu kamer o wysokiej rozdzielczości do badań wytrzymałościowych próbek metalowych, kompozytowych, a także złożonych struktur przestrzennych, m.in. struktur kostnych.

W czasie wizyty niejednokrotnie zadeklarowano wspólne prowadzenie badań i realizowanie projektów europejskich,
a także przygotowanie publikacji do wysoko punktowanych czasopism. Ponieważ prezentowana tematyka cieszyła się zainteresowaniem zagranicznych gości, wizytę należy uznać za udaną i niosącą ze sobą szansę na pogłębienie kontaktów oraz perspektywę owocnych projektów.

 

Fot. arch. Łukasiewicz – IMP (4)
Prezentacja możliwości metody DIC w Zakładzie Inżynierii Mechanicznej
i Biomedycznej… 

Mikroskop optyczny w laboratorium pomiarowym Zakładu Galwanotechniki

…i demonstracja badań tribologicznych wykonywanych w pracowni ZB-3 Zakładu

dr Undrakh Mishigdorzhiyn przy komorze odlewniczej w piecu indukcyjnym
do odlewania precyzyjnego (fot. P. Nawrocki)