» Strona główna » Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia

Rok 2017

 1. Postanowieniem Prezydenta RP z dn. 21 kwietnia 2017 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej odznaczona została Maria Trzaska.
 2. Na wniosek Ministra Rozwoju Postanowieniem Prezydenta RP z dn. 23 marca 2017 r. za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki odznaczeni zostali: Tomasz Babul – Złotym Krzyżem Zasługi, Andrzej Wojciechowski – Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 3. Statuetka Lider Innowacji 2017 w kategorii „Menadżer” dla Tomasza Babul za efektywne kierowanie Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej, wieloletni dorobek naukowy i liczne wdrożenia przemysłowe wyników prac badawczych i rozwojowych. XV Konkurs „Lider Innowacji”, Katowice, 23.06.2017 r.

 4. Ogólnopolski Konkurs SIMP na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2016 roku”, VI Dzień Technika, Poznań, 7.06.2017 r.

  II miejsce w kategorii „Prace i stanowiska naukowo-badawcze” za „Technologię kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych narzędzi do produkcji wyrobów śrubowych”. Autorzy: IMP – Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul, firma „Gaweł” Zakład Produkcji Śrub SA – Mariusz Skóra, Tomasz Gaweł.

 5. 116 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż (Francja), 27.04-08.05.2017 r.

  Złoty medal
  za „Superhydrophobic coatings on aluminum produced by anodic oxidation with additional treatment” („Warstwy superhydrofobowe na aluminium wytwarzane metodą anodowego utleniania z dodatkową obróbką”). Autorzy: Piotr Tomassi, Klaudia Olkowicz, Janusz Krasucki, Zofia Buczko.

 6. 116 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż (Francja), 27.04-08.05.2017 r.

  Brązowy medal
  za „Anticorrosion gas nitriding of machine parts” („Antykorozyjne azotowanie gazowe części maszyn”). Autorzy: Piotr Wach, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Kryspin Burdyński, Michał Filipowicz.

 7. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Barcelona Innova 2017”, Barcelona (Hiszpania), 4-6.05.2017 r.

  Złoty medal z wyróżnieniem i nagroda Serbana Constantina Valeca, Ministra Badań i Innowacji Rządu Rumunii , za
  „Superhydrophobic coatings on aluminum produced by anodic oxidation with additional treatment” („Warstwy superhydrofobowe na aluminium wytwarzane metodą anodowego utleniania z dodatkową obróbką”). Autorzy: Zofia Buczko, Piotr Tomassi, Klaudia Olkowicz we współpracy z firmą CIM-mes.

 8. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Barcelona Innova 2017”, Barcelona (Hiszpania), 4-6.05.2017 r.
  Srebrny medal za „Anticorrosion gas nitriding of machine parts” („Antykorozyjne azotowanie gazowe części maszyn”). Autorzy: Piotr Wach, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Kryspin Burdyński, Michał Filipowicz.


 9. Medal „Pro Masovia” nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Instytutowi Mechaniki Precyzyjnej za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Warszawa, 27.04.2017 r.

Rok 2016


 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r.
  w kategorii „Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa” za „Badania nad strukturami kostnymi człowieka oraz ich aplikacją w inżynierii ortopedycznej i rehabilitacyjnej”. Autorzy: Konstanty Skalski, Krzysztof Kwiatkowski (WIM), Anna Makuch
  Warszawa 09.12.2016 r. • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r.
  w kategorii „Badania na rzecz rozwoju gospodarki” za „Technologia kształtowania właściwości użytkowych stopów metali w niskotemperaturowej plazmie”. Autorzy: Tadeusz Wierzchoń (PW), Janusz Trojanowski.
  Warszawa 09.12.2016 r.


 • Ogólnopolski Konkurs SIMP na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2015 r.”, Warszawa, 25.11.2016 r.
  I miejsce za „Fluidalne stanowisko do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej części lotniczych”. Autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Dariusz Orzechowski, Artur Szczepański, Konrad Lankiewicz, Sylwester Jończyk, firma AMP Sp. z o.o. – Bogdan Flisiewicz, Małgorzata Kostańska, Artur Setta, Robert Barański


 • VI Ogólnopolski Konkurs NOT im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności”, Warszawa, 23.11.2016 r.
  Srebrny Laur Innowacyjności za „Magnetron cylindryczny z dynamicznym polem magnetycznym, technologia MS-PVD”. Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś, Kryspin Burdyński i Piotr Wach


 • 65 Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2016”, Bruksela (Belgia), 17-19.11.2016 r.
  Złoty medal z wyróżnieniem i nagrodę Guya Vanhengela – Ministra Rządu Regionu Stołecznego Brukseli za „„Safe and environmentally friendly technology for treatment/disposal of hazardous waste by thermal decomposition, in particular medical waste” („Bezpieczną oraz przyjazną dla środowiska technologię unieszkodliwiania/utylizacji odpadów niebezpiecznych metodą termolizy, w szczególności odpadów medycznych”). Autorzy: Adam Doliński, Andrzej Wojciechowski, Tomasz Babul, Krystyna Pietrzak we współpracy z firmą WGW Green Energy Poland Sp. z o.o.

 • 65 Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2016”, Bruksela (Belgia), 17-19.11.2016 r.
  Srebrny medal za „„Cylindrical magnetron for the application of multi-layer or composite coatings” („Rurowy magnetron do napylania wielowarstwowych lub kompozytowych powłok”). Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś

 • 68 Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty” IENA 2016, Norymberga (Niemcy), 27-30.10.2016 r.
  Złoty medal za „Safe and environmentally friendly technology for treatment/disposal of hazardous waste by thermal decomposition, in particular medical waste” („Bezpieczna oraz przyjazna dla środowiska technologia unieszkodliwiania/utylizacji odpadów niebezpiecznych metodą termolizy, w szczególności odpadów medycznych”). Autorzy: Adam Doliński, Andrzej Wojciechowski, Tomasz Babul, Krystyna Pietrzak • 68 Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty” IENA 2016, Norymberga (Niemcy), 27-30.10.2016 r.
  Srebrny medal za „Cylindrical magnetron for the application of multi-layer or composite coatings” („Rurowy magnetron do napylania wielowarstwowych lub kompozytowych powłok”). Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś • 68 Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty” IENA 2016, Norymberga (Niemcy), 27-30.10.2016 r.
  Brązowy medal i wyróżnienie Pierwszego Irańskiego Instytutu Wynalazców i Badaczy za najlepszy wynalazek „Innovative heat treatment of nitrided layers formed on hot working dies” („Innowacyjna obróbka cieplna warstw azotowanych wytwarzanych na matrycach do kucia na gorąco”). Autorzy: Aleksander Ciski, Piotr Wach, Tomasz Babul, Józef Zborowski (Mototechnika Józef Zborowski Sp.j.)
 • Dyplom „Ambasador Techniki 2016” dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w dowód uznania i podziękowania za pomoc, aktywny udział i współorganizację VI Warszawskich Dni Techniki „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”.
  Warszawa, 19-21.10.2016 r.
 • Dyplom „Ambasador Techniki 2016” dla Tomasza Babul w dowód uznania i podziękowania za pomoc, aktywny udział i współorganizację VI Warszawskich Dni Techniki „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”.
  Warszawa, 19-21.10.2016 r.
 • Dyplom „Ambasador Techniki 2016” dla Bogdana Bogdańskiego w dowód uznania i podziękowania za pomoc, aktywny udział i współorganizację VI Warszawskich Dni Techniki „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”.
  Warszawa, 19-21.10.2016 r. • 14 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA 2016, Zagrzeb (Chorwacja) 20.10-22.10.2016 r.
  Złoty medal za „Safe and environmentally friendly technology for treatment/disposal of hazardous waste by thermal decomposition, in particular medical waste” („Bezpieczna oraz przyjazna dla środowiska technologia unieszkodliwiania/utylizacji odpadów niebezpiecznych metodą termolizy, w szczególności odpadów medycznych”). Autorzy: Andrzej Wojciechowski, Krystyna Pietrzak, Tomasz Babul, Adam Doliński


 • 14 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA 2016, Zagrzeb (Chorwacja) 20.10-22.10.2016 r.
  Srebrny medal za „Innovative heat treatment of nitrided layers formed on hot working dies” („Innowacyjna obróbka cieplna warstw azotowanych wytwarzanych na matrycach do kucia na gorąco”). Autorzy: Aleksander Ciski, Piotr Wach, Tomasz Babul, Józef Zborowski (Mototechnika Józef Zborowski Sp.j.)

 • 14 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA 2016, Zagrzeb (Chorwacja) 20.10-22.10.2016 r.
  Brązowy medal za „Cylindrical magnetron for the deposition multilayer or composite coatings” („Rurowy magnetron do napylania wielowarstwowych lub kompozytowych powłok”). Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś

 • 10 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2016, Warszawa 10.10-12.10 2016 r.
  Złoty medal z wyróżnieniem za „Rurowy magnetron do napylania wielowarstwowych lub kompozytowych powłok”. Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś
 • 10 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2016, Warszawa 10.10-12.10 2016 r.
  Złoty medal z wyróżnieniem za „Innowacyjna obróbka cieplna warstw azotowanych wytwarzanych na matrycach do kucia na gorąco”. Autorzy: Aleksander Ciski, Piotr Wach, Tomasz Babul, Józef Zborowski
 • 10 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2016, Warszawa 10.10-12.10 2016 r.
  Srebrny medal za „Bezpieczna oraz przyjazna dla środowiska technologia unieszkodliwiania/utylizacji odpadów niebezpiecznych metodą termolizy, w szczególności odpadów medycznych”. Autorzy: Adam Doliński, Andrzej Wojciechowski, Tomasz Babul, Krystyna Pietrzak

 • Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i targi Technomart 2016, Tajpej (Tajwan) 29.09-01.10.2016 r.
  Srebrny medal i nagroda Narodowej Rady Rozwoju Tajlandii za „New nanocomposite material – flakes of graphene metallized by nickel” („Nowy nanokompozytowy materiał – płatki grafenu metalizowane niklem”. Autorzy: Maria Trzaska, Grzegorz Cieślak

 • Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i targi Technomart 2016, Tajpej (Tajwan) 29.09-01.10.2016 r.
  Brązowy medal za „Disposal of multi-material packaging by the thermolysis method” („Unieszkodliwianie opakowań wielomateriałowych metodą termolizy”). Autorzy: Andrzej Wojciechowski, Krystyna Pietrzak, Tomasz Babul, WGW Green Energy Poland

 • 31 Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Innowacji INPEX
  Złoty medal z wyróżnieniem i nagroda specjalna China Maker Union za „Recycling of Multimaterial Packages by Thermal Decomposition” („Unieszkodliwianie opakowań wielomateriałowych metodą termolizy”). Autorzy: IMP – Andrzej Wojciechowski, Krystyna Pietrzak, Tomasz Babul, Adam Doliński, firma WGW Green Energy Poland Sp. z o.o. – Stefan Wołosiak, Dariusz Wyszyński, Marta Wołosiak
  Pittsburgh 7-9 czerwca 2016 r. • 115 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 29 kwietnia - 8 maja 2016 r.
  Złoty medal za
  „Nowy nanokompozytowy materiał – płatki grafenu metalizowane niklem”. Autorzy: Maria Trzaska, Grzegorz Cieślak

  Złoty medal za
  „Unieszkodliwianie opakowań wielomateriałowych metodą termolizy”. Autorzy: IMP – Andrzej Wojciechowski, Krystyna Pietrzak, Tomasz Babul, Adam Doliński, firma WGW Green Energy Poland Sp. z o.o. – Stefan Wołosiak, Dariusz Wyszyński, Marta Wołosiak
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i statuetka „Ambasador Innowacji 2015” za wyróżniające się osiągnięcia techniczne dla prof. dr hab. inż. Marii Trzaski
  XXIII Giełda Wynalazków, Warszawa, 24-25 marca 2016 r.

 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Nowy nanokompozytowy materiał – płatki grafenu metalizowane niklem”. Autorzy: Maria Trzaska, Grzegorz Cieślak
  XXIII Giełda Wynalazków, Warszawa, 24-25 marca 2016 r.


 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Nowatorską kombinację procesów azotowania oraz obróbki cieplnej stali narzędziowych i konstrukcyjnych”. Autorzy: Piotr Wach, Aleksander Ciski, Jan Tacikowski, Tomasz Babul, Józef Zborowski (Mototechnika Józef Zborowski Sp.J.)
  XXIII Giełda Wynalazków, Warszawa, 24-25 marca 2016 r.


 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Magnetronowe źródło plazmy z dynamicznym polem magnetycznym”. Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś, Jan Tacikowski, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Tadeusz Frączek (Politechnika Częstochowska)
  XXIII Giełda Wynalazków, Warszawa, 24-25 marca 2016 r.


 • Rok 2015

  1. BRUSSELS INNOVA 2015
   Złoty medal z wyróżnieniem za
   „Nowatorską kombinację procesów azotowania oraz obróbki cieplnej stali narzędziowych i konstrukcyjnych”. Autorzy: Piotr Wach, Aleksander Ciski, Jan Tacikowski, Tomasz Babul, Józef Zborowski (Mototechnika Józef Zborowski Sp.J.)
   64. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2015”, Bruksela, 19–21 listopada 2015 r.  2. BRUSSELS INNOVA 2015
   Złoty medal za
   „Antybakteryjne powłoki kompozytowe z porowatego tlenku glinu ze srebrem na powierzchniach aluminiowych”. Autorzy: Zofia Buczko, Piotr Tomassi.
   64. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2015”, Bruksela, 19–21 listopada 2015 r.


  3. BRUSSELS INNOVA 2015
   Nagroda Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki RP, za
   „Antybakteryjne powłoki kompozytowe z porowatego tlenku glinu ze srebrem na powierzchniach aluminiowych”. Autorzy: Zofia Buczko, Piotr Tomassi.
   64. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2015”, Bruksela, 19–21 listopada 2015 r.


  4. BRUSSELS INNOVA 2015
   Belgijski Order Wynalazczości (Belgium Innovation Awards) i Belgijski Krzyż Kawalerski nr 15012 dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
   64. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2015”, Bruksela, 19–21 listopada 2015 r.


  5. BRUSSELS INNOVA 2015
   Belgijski Order Wynalazczości (Belgium Innovation Awards) i Belgijski Krzyż Kawalerski nr 15001 dla Aleksandra Ciskiego.
   64. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2015”, Bruksela, 19–21 listopada 2015 r.


  6. Perła Innowacji – Progress 2015
   Nagroda „Perła Innowacji – Progress 2015” dla IMP w kategorii „Jednostka Naukowa”. Konkurs „Perły Innowacji” magazynu „Polish Market”. Warszawa, 6 listopada 2015 r.


  7. Dyplom Ambasador Techniki 2015
   dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i dla Rafała Filipka - w dowód uznania i podziękowania za pomoc, aktywny udział i współorganizację V Warszawskich Dni Techniki „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”. Warszawa, 21–23 października 2015 r.

  8. Złoty medal z wyróżnieniem za
   „Nowy nanokompozytowy materiał – płatki grafenu metalizowane niklem”. Autorzy: Maria Trzaska, Grzegorz Cieślak IX Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015, Warszawa 12–14 października 2015 r.

  9. Platynowy medal za
   „Magnetronowe źródło plazmy z dynamicznym polem magnetycznym”. Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś, Jan Tacikowski, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Tadeusz Frączek (Politechnika Częstochowska) IX Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015, Warszawa 12–14 października 2015 r.  10. Złoty medal za
   „Jarzeniowe azotowanie selektywne”. Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś, Jan Tacikowski, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Tadeusz Frączek (Politechnika Częstochowska) IX Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015, Warszawa 12–14 października 2015 r.  11. Srebrny medal za
   „Wydajny proces anodowego utleniania stopów aluminium Al-Cu i Al-Si”. Autorzy: Piotr Tomassi, Zofia Buczko
   IX Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015, Warszawa 12–14 października 2015 r.


  12. Odznaka Honorowa
   Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” przyznana przez Ministra Gospodarki
   Warszawa, 12 października 2015 r.
  13. Nagroda i dyplom SIMP
   I miejsce za „Opracowanie i wykonanie układu kontrolno-pomiarowego do nieniszczącej kontroli twardości powierzchniowej łusek mosiężnych”. Autorzy: Sylwia Włodarczyk, Tadeusz Samborski, Sylwester Jończyk, Wojciech Kucharski, Piotr Wach, Tomasz Babul. VIII Ogólnopolski Konkurs „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2014 r.”, IV Dzień Mechanika, Międzynarodowe Targi Poznańskie „Innowacje-Technologie-Maszyny”, 10 czerwca 2015 r.


  14. Złoty medal i medal francuskiego Ministerstwa ds. Europejskich
   za „Antybakteryjne powłoki kompozytowe z porowatego tlenku glinu ze srebrem na powierzchniach aluminiowych”. Autorzy: Zofia Buczko, Piotr Tomassi, Marlena Gołaś, Katarzyna Piskorska, Magdalena Sikora, Ewa Swoboda-Kopeć
   114 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine; Paryż, 29 kwietnia – 10 maja 2014 r.


  15. Srebrny medal
   za „Innowacyjną metodę fluidalnego azotowania narzędzi skrawających w aktywnych chemicznie mikroproszkach”. Autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Ciski, Konrad Lankiewicz, Pavel Šuchmann, Josef Fajt
   114 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine; Paryż, 29 kwietnia – 10 maja 2014 r.

  16. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   za „Innowacyjny funkcjonalny system powłokowy dla stopów Mg przeznaczonych na implanty wchłanialne”. Autorzy: Joao Carlos Fernandes, Maria Fatima Montemor Montemo, Maria Helena Fernandes, Lech Kwiatkowski, Alicja Bałkowiec
   XXII Giełda Wynalazków, Warszawa, luty 2015 r.
  17. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   za „Innowacyjną metodę nagrzewania elementów stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”. Autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny
   XXII Giełda Wynalazków, Warszawa, luty 2015 r.
  18. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   za „CarNiTermoFluid – Nowa metoda obróbki cieplno-chemicznej w złożu aktywnym chemicznie narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych”. Autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Ciski, Konrad Lankiewicz
   XXII Giełda Wynalazków, Warszawa, luty 2015 r.
  19. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   za „AutoWir-S1 – automatyczne stanowisko do badań nieniszczących metodą prądów wirowych”. Autorzy: Karol Niedźwiedzki, Artur Szczepański, Adam Kondej, Michał Baranowski, Tadeusz Samborski, Sylwester Jończyk, Tomasz Babul
   XXII Giełda Wynalazków, Warszawa, luty 2015 r.
  20. Rok 2014

  21. Konkurs Polski Produkt Przyszłości
   Wyróżnienie za „Technologia azotowania w niskotemperaturowej plazmie narzędzi ze stali szybkotnących”. Autorzy: Tadeusz Wierzchoń, Tomasz Babul, Anna Drobek, Sergiusz Sobieski, Janusz Trojanowski
   Warszawa, 1 grudnia 2014 r.
  22. INNOVA 2014 Złoty medal za „CarNiTermoFluid – Nowa metoda obróbki cieplno-chemicznej w złożu aktywnym chemicznie narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych” Autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Ciski, Konrad Lankiewicz
   63. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2014”, 13–15 listopada 2014 r
  23. INNOVA 2014 Srebrny medal za „Ekologiczna instalacja i technologia odzysku oleju i gazu energetycznego z opon samochodowych i innych odpadów organicznych metodą rozkładu termicznego w obiegu zamkniętym” Autorzy: Andrzej Wojciechowski, Stefan Wołosiek, Tomasz Krasnodębski, Dariusz Wyszyński, Zbigniew Kaliszyk
   63. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2014”, 13–15 listopada 2014 r
  24. IWIS 2014 Złoty medal z wyróżnieniem i Medal Glory w III Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych za „Innowacyjny funkcjonalny system powłokowy dla stopów Mg przeznaczonych na implanty wchłaniane” Autorzy: J.C.S. Fernandes, F. Montemor, M.H. Fernandes (Portugalia), Lech Kwiatkowski (IMP), Alicja Bałkowiec (Materials Engineers Group Sp. z o.o.)
   VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014, Warszawa, 14–16 października 2014 r.

  25. IWIS 2014 Brązowy medal za „Powłoki z nowych nanokompozytowych materiałów nikiel/grafen o korzystnych właściwościach eksploatacyjnych”. Autorzy: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska, mgr inż. Grzegorz Cieślak
   VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014, Warszawa, 14–16 października 2014 r.
  26. IWIS 2014 Brązowy medal za „Bezpieczną dla środowiska instalację i technologię odzysku oleju i gazu energetycznego z opon samochodowych i innych odpadów organicznych metodą rozkładu termicznego w obiegu zamkniętym” Autorzy: Andrzej Wojciechowski (IMP), Stefan Wołosiak (WGW Green Energy Poland), Tomasz Krasnodębski (MAG-METAL), Dariusz Wyszyński (WGW), Zbigniew Kaliszyk (Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP)
   VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014, Warszawa, 14–16 października 2014 r.  27. Złoty Medal za AutoWir-S1 - automatyczne stanowisko do badań nieniszczących metodą prądów wirowych; Autorzy: Karol Niedźwiedzki, Artur Szczepański, Adam Kondej, Michał Baranowski, Tadeusz Samborski, Sylwester Jończyk, Tomasz Babul, 113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine; Paryż, 30kwietnia – 11 maja 2014 r.
  28. Srebrny Medal za CarboTermoFluid - sposób fluidalnego nawęglania wyrobów metalowych”. Autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Nakonieczny, Natalia Kucharieva. 113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine; Paryż, 30kwietnia – 11 maja 2014 r.
  29. Złoty Medal za „Innowacyjną metodę nagrzewania elementów stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”, autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny
   42 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Geneva Inventions 2014”, Genewa, 2 - 6 kwietnia 2014 r.
  30. Srebrny Medal za „IMP-MS ‒ metodę i urządzenie do wzbudzania plazmy na powierzchni magnetronu cylindrycznego do napylania powłok”, autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Zbigniew Łataś
   42 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Geneva Inventions 2014”, Genewa, 2 - 6 kwietnia 2014 r.
  31. Wyróżnienie i medal Ministerstwa Edukacji Rumunii za „Innowacyjną metodę nagrzewania elementów stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”, autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny
   42 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Geneva Inventions 2014”, Genewa, 2 - 6 kwietnia 2014 r.
  32. Archimedes 2014 Srebrny medal za „Sposób próżniowego napylania powłok metodą magnetronową” Autorzy: Marek Betiuk, Piotr Wach, Jerzy Michalski, Kryspin Burdyński, Zbigniew Łataś
   XVII Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2014”, Moskwa, 1‒4 kwietnia 2014 r.
  33. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Metodę diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu”, autor: Paweł Marchlewski, na „XXI Giełdzie Wynalazków", Warszawa, luty 2014 r.
  34. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Nowatorską metodę nagrzewania detali stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”, autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny, , na „XXI Giełdzie Wynalazków", Warszawa, luty 2014 r.


  35. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali” autorzy: Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul, na „XXI Giełdzie Wynalazków", Warszawa, luty 2014 r.
  36. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „BorTermoFluid ® - Sposób fluidalnego borowania wyrobów metalowych” autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Nakonieczny, Natalia Kucharieva, na „XXI Giełdzie Wynalazków", Warszawa, luty 2014 r.

  Rok 2013
  1. Dyplom - Ambasador SIMP 2013 dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w dowód uznania i podziękowanie za pomoc, aktywny udział i współorganizację III Warszawskich Dni Techniki pod hasłem Warszawa - Technika wczoraj, dziś, jutro
  2. Dyplom - Ambasador SIMP 2013 dla Pana Tomasza Babul w dowód uznania i podziękowanie za pomoc, aktywny udział i współorganizację III Warszawskich Dni Techniki pod hasłem Warszawa - Technika wczoraj, dziś, jutro  3. Dyplom - Ambasador SIMP 2013 dla Pana Stefana Kowalskiego w dowód uznania i podziękowanie za pomoc, aktywny udział i współorganizację III Warszawskich Dni Techniki pod hasłem Warszawa - Technika wczoraj, dziś, jutro  4. Złoty Laur Innowacyjności - za „Metodę diagnostyki elastycznych stentów naczyniowych”,
   autor: Paweł Marchlewski.
   Ogólnopolski konkurs NOT imienia Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2013" Staszice", Warszawa, 2013 r.
  5. Srebrny Laur Innowacyjności - za „Innowacyjny piec atmosferowy z głowicą grzejną”
   autorzy: Dariusz Orzechowski, Sylwester Jończyk, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny

   Ogólnopolski konkurs NOT imienia Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2013" Staszice", Warszawa, 2013 r.  6. Złoty Medal - za „Metodę diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu”,
   autor: Paweł Marchlewski
   The Belgian and International Trade Fair For Technological Innovation, Brussels Eureka, 14-16 listopada 2013 r.
  7. Srebrny Medal - za „Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali”
   autorzy: Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul

   The Belgian and International Trade Fair For Technological Innovation, Brussels Eureka, 14-16 listopada 2013 r.  8. Złoty Medal - za „Metodę diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu”
   autor: Paweł Marchlewski

   Przyznany przez francuskie stowarzyszenie Europe France Inventeurs, Brussels Eureka, 14-16 listopada 2013r.  9. Złoty Medal z Wyróżnieniem - za „Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali”
   autorzy: Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul

   7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa.
  10. Złoty medal Tajwańskiego Stowarzyszenia Wynalazców - za „Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali”
   autorzy: Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul

   7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa.
  11. Złoty Medal - za „Metodę diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu”,
   autor: Paweł Marchlewski

   7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa.
  12. Srebrny Medal - za „Nowatorską metodę nagrzewania detali stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”,
   autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny

   7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa.
  13. Dyplom uznania Rady Głównej Instytutów Badawczych - za promocję osiągnięć naukowych oraz za działanie przynoszące rozgłos i renomę instytutom badawczym
   7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa  14. Srebrny Medal  - za projekt  BorTermoFluid ® - Sposób fluidalnego borowania wyrobów metalowych
   autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Nakonieczny, Natalia Kucharieva/em>
   112  Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 2013 r.  15. Srebrny Medal -  z projekt  Innowacyjna metoda nagrzewania wsadów w piecach próżniowych i atmosferowych,
   autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny

   112 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 2013 r.


  Rok 2012

  1. Dyplom za osiągnięcie techniczne pt. „Urządzenie do technologii kształtowania właściwości użytkowych stopów metali w środowisku niskotemperaturowej plazmy”,  izajęcie  I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie SIMP pod Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka „Na najlepsze osiągnięcia techniczne w 2011 roku”
  2. Dyplom – Nagroda Specjalna Ministra Gospodarki eCO2 innowacja w konkursie Polski Produkt przyszłości 2012 za projekt „Technologia hybrydowa  wytwarzania warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie”
  3. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Prezentacje prototypowego układu pomiarowego do wykrywania wad i naprężeń w kołach zębatych stosowanych w silnikach lotniczych", na „IXX Giełdzie Wynalazków", Warszawa, marzec 2012r.
  4. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Azotowanie jarzeniowe na potencjale uzupełniającym", na „IXX Giełdzie Wynalazków", Warszawa, marzec 2012 r.
  5. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Nową technologię obróbki cieplnej gwintowników: połączenie głębokiego wymrażania długookresowego z tlenoazotowaniem", na „IXX Giełdzie Wynalazków", Warszawa, marzec 2012r.
  6. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za  „WibroTermoFluid® - Sposób fluidalnej obróbki cieplnej", na „IXX Giełdzie Wynalazków", Warszawa, marzec 2012r.
  7. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Technologię lutowania próżniowego uszczelnień ulowych w aparatach kierujących silników lotniczych", na „IXX Giełdzie Wynalazków", Warszawa, marzec 2012r.
  8. Złoty Medal  - za „Układ pomiarowy do wykrywania wad i naprężeń w kołach zębatych stosowanych w silnikach lotniczych”, Wynalazczości 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „CONCOURS-LEPINE”, Paryż 27.04.-08-05.2012r.
  9. Srebrny Medal – za  „WibroTermoFluid® - Sposób fluidalnej obróbki cieplnej”, Międzynarodowy Salon Wynalazczości „CONCOURS–LEPINE” 2012, 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „CONCOURS-LEPINE”, Paryż 27.04.-08.05.2012r.
  10. Złoty Medal – za „Nanostrukturalne powłoki Co-P jako bariery dyfuzyjne w elektronice”, XV Międzynarodowy Salon Wynalazków i  Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES -2012” , Moskwa, 20-23 marca 2012r.
  11. Srebrny Medal - za „Sposób fluidalnej obróbki cieplnej - WibroTermoFluid®”, XV Międzynarodowy Salon Wynalazków i  Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES-2012” , Moskwa, 20-23 marca 2012r.
  12. Srebrny Medal – za „Prototypowy układ pomiarowy do wykrywania wad i naprężeń w kołach zębatych stosowanych w silnikach lotniczych”, XV Międzynarodowy Salon  Wynalazków i  Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES -2012” , Moskwa, 20-23 marca 2012r.
  13. Srebrny Medal - za „Automatyczne stanowisko kontrolno-pomiarowe do wykrywania defektów materiałowych w kołach zębatych hartowanych indukcyjnie stosowanych  w lotnictwie”, VI  Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „IWIS 2012”, Warszawa, 16-19 października 2012r.
  14. Brązowy Medal  - zaAluTermoFluid ® - Sposób fluidalnego aluminiowania wyrobów metalowych”,   VI  Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „IWIS 2012”, Warszawa, 16-19 października 2012r.
  15. Dyplom  Rektora  Politechniki Mołdawii – przyznany dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej -  za „Przenośny układ pomiarowy do wykrywania wad i naprężeń w kołach zębatych stosowanych w silnikach lotniczych”, VI  Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „IWIS 2012”, Warszawa, 16-19 października 2012r.
  16. Złoty Medal za „Automatic inspection and measuring stand used to detect material defects, in induction hardened gears, used in aviation", The Belgian and International Trade Fair For Technological Innovation, Brussels Eureka, 15-17 listopada  2012r.
  17. Srebrny Medal za „AluTermoFluid® - the method of fluidized bed aluminizing of metal  parts", The Belgian and International Trade Fair For Technological Innovation, Brussels Eureka,  15-17 listopada 2012r.
  18. Złoty Laur Innowacyjności za „Uniwersalne urządzenie do technologii kształtowania właściwości stopów metali w niskotemperaturowej plaźmie", Ogólnopolski konkurs „Laur Innowacyjności o nagrodę imienia Stanisława Staszica – Staszice” pod honorowym patronatem rządowym, Warszawa, 2012r.
  19.  Regionalny Lider  Innowacji i Rozwoju - 2102,  za „Obróbkę cieplną stentów kardiologicznych oraz metody kontroli” w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”, Warszawa, 2012r
  20. Krajowy Lider  Innowacji i Rozwoju - 2102,  za „Obróbkę cieplną stentów kardiologicznych oraz metody kontroli” w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”, Warszawa, 2012r.

  Rok 2011

  1. Brązowy Medal za “The Technology of the Vacuum brazing of the „Honey Comb” Seals in gas  Directing Apparatures of Aircraft Engines” – 10th Malysia Technology Expo, 10th Invention & Innovation Awards, Kuala Lumpur, 2011r.
  2. Brązowy Medal – za “The Glow-Discharge Nitriding on the Supplementary Potential”, 10th Malysia Technology Expo, 10th Invention & Innovation Awards, Kuala Lumpur,2011r.
  3. Złoty Medal z Wyróżnieniem za „Stopy galwaniczne kobaltu lub niklu z fosforem jako zamienniki powłok chromu twardego”,
   Warszawa  Międzynarodowa Wystawa Wynalazków,  Warszawa, IWIS 2011r.
  4. Złoty Medal za „WibroTermoFluidR - Sposób fluidalnej obróbki cieplnej                   
   Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Warszawa, IWIS 2011r.
  5. Srebrny Medal za "Nowa technologia obróbki cieplnej gwintowników: połączenie głębokiego wymrażania długookresowego  z tlenoazotowaniem”
                                                    Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Warszawa, IWIS 2011r.
  6. Złoty Medal za „WibroTermoFluid® - Sposób fluidalnej obróbki cieplnej”
   60 Jubileuszowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik  - The Belgian International Trade Fair For Technological Innovation, EUREKA – INNOVA – 2011,  Bruksela  
  1. Srebrny Medal  za „Nanostrukturalne powłoki Co–P  jako bariery dyfuzyjne w  elektronice”, 60 Jubileuszowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik  - The Belgian International Trade Fair For Technological Innovation, EUREKA – INNOVA – 2011,  Bruksela  
  2. Złoty Medal za WibroTermoFluid® - Sposób fluidalnej obróbki cieplnej”Seoul International Invention Fair, TSIIF 2011,  Seul- Korea
  3. Srebrny Medal za "Nowa technologia obróbki cieplnej gwintowników: połączenie głębokiego wymrażania długookresowego z tlenoazotowaniem’’, Seoul International Invention Fair, TSIIF 2011,  Seul- Korea
  4. Złoty Medal za “Présentation du systeme prototype de mesure pour la détection des défauts et des contraintes dans les roues dentées utilisées dans des moteurs d’aviation”, MEDINNOVA 2011 - Casablanca - Maroko Salon de l’ Innovation, de la Recherche Développement et de la Technologie
  5. Brązowy Medal – za “The Technology of the Vacuum brazing of the „Honey Comb” Seals in gas  Directing Apparatures of Aircraft Engines”, Malysia Technology Expo, 10th Invention & Innovation Awards, Kuala Lumpur, 2011r.
  6. Brązowy Medal – za “The Glow-Discharge Nitriding on the Supplementary Potential”, Malysia Technology Expo, 10th Invention & Innovation Awards, Kuala Lumpur, 2011r.
  7. Nagroda Specjalna za “The technology of the vacuum brazing of the „Honey Comb” Seals in gas  Directing Apparatures of Aircraft Engines” –  Malysia Technology Expo, 10th Invention & Innovation Awards,Kuala Lumpur, 2011r.
  8. Nagroda Specjalna – za “The Glow-Discharge Nitriding on the Supplementary Potential”, Malysia Technology Expo, 10th Invention & Innovation Awards, Kuala Lumpur, 2011r.
  9. Odznaczenia indywidualne: Aleksander Nakonieczny, Tomasz Babul, Sylwester Jończyk, 60 Jubileuszowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik  - The Belgian International Trade Fair For Technological Innovation, EUREKA – INNOVA – 2011,  Bruksela   
  10. Sylwester Jończyk Belgijski Krzyż Kawalerski “Le Merite de I’nvention” za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości, Bruksela  2011r.
  11. Tomasz Babul Belgijski Krzyż Komandorski  “Le Merite de I’nvention” za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości, Bruksela  2011r.
  12.  Aleksander Nakonieczny Belgijski Krzyż “ Grand Officer” za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości, Bruksela 2011r.
  13. Dyplom – Ambasador SIMP dla IMP w dowód uznania i podziękowania za pomoc, aktywny udział i współorganizację I Warszawskich Dni Techniki pod hasłem Warszawa- Technika wczoraj, dziś i jutro, Warszawa, 29 marca 2011r

  Rok 2010

  1. Złoty Medal za „Technologię  lutowania próżniowego uszczelnień ulowych w aparatach kierujących silników lotniczych”, Międzynarodowy Salon Wynalazczości „CONCOURS– LEPINE” 2010, 109 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „CONCOURS-LEPINE”, Paryż 30.04.-09-05.2010
  2. Srebrny Medal za PEEN-IMP – nowa technologia i urządzenie do kulowania przedmiotów ceramicznych i metalowych z super twardymi warstwami wierzchnimi”, Międzynarodowy Salon Wynalazczości „CONCOURS – LEPINE” 2010, 109 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „CONCOURS-LEPINE”, Paryż 30.04.-09-05.2010r.
  3. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla IMP i WSK PZL Rzeszów  – za  Bezchromowe powłoki konwersyjne na stopach magnezu”, Warszawa, marzec 2010r.
  4. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za Kąpiel do galwanicznego osadzania hybrydowych powłok niklowych HKT-2000”, Warszawa, marzec 2010r.
  5. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za „Nanostrukturalne stopy galwaniczne kobaltu i fosforu jako zamienniki powłok chromu twardego”, Warszawa, marzec 2010r.
  6. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za „Technologie lutowania próżniowego uszczelnień ulowych w aparatach kierujących silników lotniczych”, Warszawa, marzec 2010r.
  7. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za PEEN-IMP – Sposób dynamicznej powierzchniowej obróbki plastycznej przedmiotów ceramicznych, metalowych z super twardymi warstwami wierzchnimi oraz materiałów kompozytowych z wykorzystaniem śrutów i sprężonego powietrza w środowisku powietrza, emulsji i proszków”, Warszawa, marzec 2010r.
  8. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla IMP za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą, Warszawa, marzec 2010r.
  9. Złoty Medal – za “The modern technology of heat treatment of cardiovascular stents”; Komisja powołana przy International Trade Fair For Technological Innovation, Bruksela 2010r.
  10. Srebrny Medal – za   “Elektrodeposidet Amorphous and Nanokrystalline Co-P Based Alloy for replacement of Hard Chrom”; Komisja powołana przy International Trade Fair For Technological Innovation, Bruksela 2010r.
  11. Srebrny Medal – za “The glow-discharge nitriding on the supplementary potential”; Komisja powołana przy International Trade Fair For Technological Innovation, Bruksela 2010r.
  12. Dyplom Prezydenta i Ministrów  Stowarzyszenia Wynalazków Rumuni – za  “The modern technology of heat treatment of cardiovascular stents”, na 59E Concours International EUREKA – Salon INNOVA, Bruksela 2010r.
  13. Złoty Medal – za “The modern technology of heat treatment of cardiovascular stents”, na SIIF 2010, Seoul International Invention Fair 2010, Seoul, Korea, 2010r.
  14. Srebrny Medal – za “Electrodeposited Amarphous and nanocrystalline Co-P based alloy for replacement of hard chrome”, na SIIF 2010, Seoul International Invention Fair 2010, Seoul, Korea, 2010r.
  15. Złoty Medal – za “The glow-discharge nitriding on the supplementary potential”, na IV International Warsaw Invention Show, IWIS 2010r.
  16. Srebrny  Medal – za “RECATEST Measurement Technigue”, na IV International Warsaw Invention Show, IWIS 2010r.
  17. prof. Aleksander Nakonieczny – Krzyż Kawalerski  Orderu Odrodzenia Polski, 20 października 2010r

  Rok 2009

  1. Złoty Medal z wyróżnieniem za PEEN-IMP – new shot peening technology and device for cweramics and metals with high hardness surface layers, Brussels Eureka The Belgian International Trade Fair For Technological Innovation, 21st November 2009, Bruksela.
  2. Złoty Medal za “Vacuum of the “honey comb” seals in gas directing apparatuses of aircraft engines”, Brussels Eureka The Belgian International Trade Fair For Technological Innovation, 21st November 2009, Bruksela.
  3. Srebrny Medal za “Nanocrystalline cobalt alloy plating for replacement of hard chrome”, Brussels Eureka The Belgian International Trade Fair For Technological Innovation, 21st November 2009, Bruksela.
  4. Złoty Medal za “The technology of the vacuum brazing of the “honeh comb” seals in gas directing apparatuses of aircraft engines”, SIIF 2009 (Seoul International Invention Fair 2009), Seoul, Korea, December 3-7 2009r.
  5. Złoty Medal za “PEEN-IMP – new shot peening technology and device fro ceramics and metals with high hardness surface layers”, SIIF 2009 (Seoul International Invention Fair 2009), Seoul, Korea, December 3-7 2009r.
  6. Złoty Medal za „Bezchromowe powłoki konwersyjne na stopach magnezu”, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009, Warszawa, 2-3 czerwca 2009r.
  7. Złoty Medal za „PEEN-IMP – Sposób dynamicznej powierzchniowej obróbki plastycznej przedmiotów ceramicznych, metalowych z super twardymi warstwami wierzchnimi oraz materiałów kompozytowych z wykorzystaniem śrutów i sprężonego powietrza w środowisku powietrza, emulsji i proszków”, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009, Warszawa, 2-3 czerwca 2009r.
  8. Srebrny Medal za „Kąpiel do galwanicznego osadzania hybrydoych powłok niklowych HKT-2000”, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009, Warszawa,2-3 czerwca 2009r.
  9. Puchar Ministra Gospodarki za „PEEN-IMP-nową technologię i urządzenie do kulowania przedmiotów ceramicznych i metalowych z super twardymi warstwami wierzchnimi”, przyznawany w Brukseli Polakom przez polskie Ministerstwo Gospodarki. (Award certificate-Brussels Innova 2009, November 21th, 2009)
  10.  Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii TRANSFER BADAŃ NAUKOWYCH do PRAKTYKI, GOSPODARCZEJ  za „Technologię precyzyjnego azotowania gazowego”,  Poznań 2009r.
  11. Złoty medal za "Niekonwencjonalną technologię azotowania jarzeniowego tworzyw metalicznych stosowanych w medycynie" Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009r.  
  12. Aleksander Nakonieczny Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości, Warszawa, 2009r.
  13. Tytuł Doktora Honoris Causa  nadany przez Państwowy Kaliningradzki Uniwersytet  Technologiczny, kwiecień 2009r.
  14. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  za „Uniwersalną linię do pokryć galwanicznych cienkich drutów w układzie ciągłym” dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie i WOLCVO Ltd. w Lublinie, XVI Giełda Polskich Wynalazków,  Warszawa, 09 marca 2009r.
  15. Srebrny Medal  za „Chromium – Free surface treatment of magnesium – based materials”, Invention of Sufficiency Economy Award, The National Research Council of Thailand (NRCT),   The Second International Inventor’s Day Convention, February 2-5, 2009 Bangkok, Thailand.

  Rok 2008

  1. Srebrny Inżynier 5-lecia 2003-2007
   prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny, Srebrny Inżynier 5-lecia 2003-2007, Przegląd Techniczny, 2008, Warszawa.
  2. Srebrny Jubileuszowy Medal Bałtyckiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników

   prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny, Srebrny Jubileuszowy Medal Bałtyckiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników, 2008, Kaliningrad, Rosja.

  3. Medal za udział w III edycji konkursu - plebiscytu "Kobieta Wynalazca 2007" w 140 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie
   prof. dr hab. Ewa Kaprzycka, Medal za udział w III edycji konkursu - plebiscytu "Kobieta Wynalazca 2007" w 140 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, 2008, Warszawa.
  4. Honorowy Medal 140-lecia "Przeglądu Technicznego"

   prof. dr hab. Ewa Kaprzycka, Honorowy Medal 140-lecia "Przeglądu Technicznego", 2008, Warszawa.
  5. Złoty Medal z wyróżnieniem za wynalazek Uniwersalna linia do pokryć galwanicznych cienkich drutów w układzie ciągłym, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008, Warszawa, 5 czerwca 2008
  6. Srebrny Medal  za wynalazek Gniazdo obróbki cieplno-chemiczne z nowoczesnym systemem sterowania i monitoringu, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008, Warszawa, 5 czerwca 2008
  7. Dyplom dla ITE-PIB i IMP za Urządzenie do procesu azotowania jarzeniowego z aktywnym programem. INNOWACJE 2008, Gdańsk 23.10.2008, 4. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji.  8. Dyplom – Nagroda Specjalna Przewodniczącego Stowarzyszenia Hutników w Czechach
   na Wystawie IWIS 2008 za Uniwersalna linia do pokryć galwanicznych cienkich drutów w układzie ciągłym, II Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008, Warszawa, 5 czerwca 2008
  9. Złoty Medal  za Ecologically friendly thermo-chemical treatment of of steel products na 6Th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, Szanghaj, Chiny, 16-20 października 2008 r.  10. Srebrny Medal
   za Universal process line for galvanic coverage of the light-gauge wires in the continuous 6Th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, Szanghaj, Chiny, 16-20 października 2008 r.
  11. Brązowy Medal za Computer-aided projecting of gas nitriding processes with utilization of simulation and methods of artifical intelligenece, 6th International Exibition (SuZhou) of Inventions, Szanghaj, Chiny, 2008.(ZA)  12. Brązowy Medal
   za Instrument for Measurement of Thickness Layers type Kulotester 6th International Exibition (SuZhou) of Inventions, Szanghaj, Chiny, 2008. (ZA)
  13. Dyplom i Nagroda Departamentu Radioelektronowego Ministerstwa Przemysłu Federacji Rosyjskiej za Anti-Korrosions-Nitrierung mit nach-Oxidation von Hydraulik-Stauben,  IENA 2008, 1 November 2008, Norymbergia. (ZA)
  14. Złoty Medal za Instrument for nondestructive testing by Adde Current Method Type Wirotest 302, IENA 2008, 1 November 2008, Norymbergia.

  15. Brązowy Medal za Anti-Korrosions-Nitrierung mit nach-Oxidation von Hydraulik-Stauben, IENA 2008, 1 November 2008, Norymbergia (ZA)
  16. Złoty Medal z wyróżnieniem za Traitement de surface sans chrome des materiaux en magnesium, Brussels Eureka Competition, Bruksela, 13-15.11.2008 (Belgia)
  17. Złoty Medal za Ligne universel de galvanization en continue des fils d’acier, Brussels Eureka Competition, Bruksela, 13-15.11.2008 (Belgia)
  18. Brązowy Medal za L’appareil WIROTEST-302 pour non-destructifs essays par la methode des courants de Foucault rotationelle, Brussels Eureka Competition, Bruksela, 13-15.11.2008 (Belgia) Brussels Eureka Competition, Bruksela.
  19. Złoty Medal za Universal process line for galvanic coverage of the light-gauge wires the constinuous system, SIIF 2008 (Seoul International Invention Fair 2008), Seoul, Korea, December 11-15 2008.
  20. Srebrny Medal za Chromium-Free Surface Treatment of Megnesium-Based Materials, SIIF 2008 (Seoul International Invention Fair 2008), Seoul, Korea, December 11-15 2008.

   

  Rok 2007

  1. Nagroda Rumuńskiego Ministra Nauki, ARGA 2007 za Instrument for nanodestructive testing by eddy current method – type WIROTEST 302, Zagreb, Chorwacja, 2007
  2. Mini Grand Prix ARCA 2007 za Instrument for Measurement of Thickness Layers type Kulotester; Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Innowacji, Usług i Technologii ARCA 2007 Zagrzeb, 11- 16.09.2007 (Chorwacja) (ZA)

  3. Złoty Medal od Rumuńskiej Komisji Naukowej ARCA 2007
      
   za Instrument for Measurement of Thickness Layers type Kulotester; Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Innowacji, Usług i Technologii ARCA 2007  Zagrzeb, 11- 16.09.2007 (Chorwacja) (ZA)
  4. Złoty Medal
   za Instrument for Measurement of Thickness Layers type Kulotester; Międzynarodowe Targi INVENTIKA 2007, Bukareszt,  2-6.10.2007 (Rumunia) (ZA)
  5. Złoty Medal za Urządzenie do Pomiaru Grubości Warstw „KULOTESTER”; Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2007, Warszawa, 30.05.2007 (ZA)
  6. Srebrny Medal za Anticorrosion Nitriding with Post-Oxidation of the Hydraulic Actuator Rods; Międzynarodowe Targi Innowacja i Energia EUREKA 2007, Bruksela, 24.11.2007 (Belgia)

  7. Srebrny Medal za Instrument for Measurement of Thickness Layers type Kulotester; 2007 Taipei International Invention Show&Technomart  Taipei, 27.09.2007 (Tajwan) (ZA)


  8. Srebrny Medal
   za Computer-aided projecting of gas nitriding process with utilization of simulation and methods of artificial intelligence, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Technologii Eksploatacji, Politechnika Koszalińska IENA 2007, Internationale Fachmesse „IDEEN-ERFINDUNGENNEUHEITEN” Nürnberg, 3.11.2007 (Niemcy) (ZA)

  9. Srebrny Medal za Thermo-chemical treatment production unit equipped with the moder system for control and visualiztion; Międzynarodowe Targi Innowacja i Energia, EUREKA 2007, Bruksela, 24.11.2007 (Belgia)
  10. Złoty Medal za Glow discharge nitriding technlogy, Międzynarodowe Targi Innowacja i Energia EUREKA 2007, Bruksela, 24.11.2007 (Belgia)
  11.  Certyfikat dla IMP - Złoty Medal za Technologię lutowania próżniowego stopem srebra złączy przewodów hydraulicznych do silników samolotowych, IWIS 2007, Warszawa, 30 maj 2007
  12. Dyplom dla IMP od  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna zwiększająca ochronę przeciwkorozyjną wyrobów wykonanych ze spieków żelaza

  13. Dyplom dla IMP od  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Technologia chromowania próżniowego
  14. Dyplom dla IMP od  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Technologia lutowania próżniowego stopem srebra złączy przewodów hydraulicznych

   

  Rok 2006

  1. Belgijski Krzyż Komandorski - La Merite de linvention
   prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny  Belgijski Krzyż Komandorski "La Merite de l'invention" za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości, 2006, Bruksela, Belgia.
  2. Dyplom Oddziału Warszawskiego SIMP
   prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny, Dyplom Oddziału Warszawskiego SIMP, za "Wspieranie statutowej działalności merytorycznej Stowarzyszenia oraz wybitne zasługi na rzecz nauki, techniki i gospodarki narodowej", 2006, Warszawa.

  3. Nagroda i Dyplom Ministra Edukacji i Nauki  dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za projekt pod nazwą „Technologia nachromowywania próżniowego”, XIII Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych Na Światowych Wystawach W 2005 Roku, Warszawa, Muzeum Techniki, 20 luty 2006
  4. Nagroda i Dyplom od Ministra Edukacji i Nauki dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą. ”, XIII Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych Na Światowych Wystawach W 2005 Roku, Warszawa, Muzeum Techniki, 20 luty 2006
  5. Nagroda  i Dyplom od Ministra Edukacji i Nauki  dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za projekt pod nazwą Urządzenie do wytwarzania warstw powierzchniowych w warunkach wyładowania jarzeniowego  stałoprądowego i impulsowego, XIII Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych Na Światowych Wystawach W 2005 Roku, Warszawa, Muzeum Techniki, 20 luty 2006
  6. Nagroda i Dyplom od Ministra Edukacji i Nauki  dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za projekt pod nazwą Technologia lutowania próżniowego stopem srebra złączy przewodów hydraulicznych do silników samolotowych, ”, XIII Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych Na Światowych Wystawach W 2005 Roku, Warszawa, Muzeum Techniki, 20 luty 2006
  7. Nagroda i Dyplom Ministra Edukacji i Nauki  dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za projekt pod nazwą Przyjazna dla środowiska cieplno-chemiczna obróbka wyrobów stalowych, ”, XIII Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych Na Światowych Wystawach W 2005 Roku, Warszawa, Muzeum Techniki, 20 luty 2006
  8. Złota Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej
   prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny Złota Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej,  2006, Warszawa.

  9. Medal I. Kanta, Bałtyckiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników
   prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny, Medal I. Kanta, Bałtyckiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników, 2006, Kaliningrad, Rosja.
  10. Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Innowacji „Genius-Europa’2006”  za „Vacuum brazing of aero engine hydraulic duct joints using silver alloy” Budapeszt , Wrzesień 2006r.
  11. Złoty Medal – za wynalazek pt.: „Thermo-chemical treatment to enhance the anticorrosive protection of products made from sintered ferrous alloys”, 55 Światowa  Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka 2006”, Bruksela, 23-27 listopada, 2006.
  12. Złoty Medal dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej   za  wynalazek „Vacuum braizing of aero engine hydraulic duet joints using silver alloy”, SIIF 2006,  Seoul International Invention Fair 2006, Korea Invention Promotion Association, Seul, Korea, December 7-11, 2006
  13. Srebrny Medal dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za wynalazek pt.: „Vacuum chromizing technology of steel products”, na 55 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka 2006”, Bruksela, 23-27 listopada, 2006.  14. Srebrny Medal
   dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za „Vacuum brazing of aero engine hydraulic duct joints using silver alloy”, na IX Międzynarodowym Salonie Wynalazków „ARCHMEDES 2006” Moskwa 2 Moskwa, 28 - 31 marca 2006 roku
  15. Srebrny Medal za wynalazek Vacuum chromizing technology” przyznany na 34. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva’2006” w Genewie, 7.04.2006
  16. Brązowy medal dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za wynalazek Vacuum brazing of aero engine hydraulic duct joints using silver alloy” przyznany na 34. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva’2006” w Genewie, 7.04.2006


  17. Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za za „Vacuum brazing of aero engine hydraulic duct joints using silver alloy” , Warszawa, 2 października 2006r.
  18. Wyróżnienie dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za wynalazek Ewy Kasprzyckiej Vacuum chromizing technology” na IX Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej „ARCHIMEDES” , Moskwa, 28 - 31 marca 2006 roku
  19. Srebrna Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej
   dr inż. Tomasz Babul Srebrna Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej, Warszawa, 2006 r.
  20. Nagrodę Stowarzyszenia Wynalazców Rumuńskich
   dr inż. Tomasz Babul Nagroda Stowarzyszenia Wynalazców Rumuńskich Medal im. Henri Coanda CL. I  za Osiągnięcia w dziedzinie rozwoju techniki, Bukareszt, Rumunia, 2006 r.
   

  Rok 2005

  1. Złoty Medal WIPO-OMPI, World Intellectual Property Organization, The WIPO Award for the Best Woman
   prof. dr hab. Ewa Kaprzycka, Złoty Medal WIPO-OMPI, World Intellectual Property Organization, The WIPO Award for the Best Woman, 2005, Geneva & Gdańsk.
  1. Nagroda Ministra  Nauki i Informatyzacji
     dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za „Promocję wynalazków za granicą”, Warszawa 2005


  2. Srebrny Medal
   dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za „Equipment for the formation of surface layers by means of direct current and pulse current glow discharge” na VIII Międzynarodowym Salonie Wynalazków „ARCHMEDES 2005”, Moskwa 2005
  3. Złoty Medal dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za „Heat resistance electrochemical nickel – tungsten alloys” na VIII Międzynarodowym Salonie Wynalazków „ARCHMEDES 2005”, Moskwa 2005
  4. Brązowy medal dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  w kategorii Metalurgia, towary żelazne i z metali nieżelaznych za „Urządzenie do wytwarzania warstw powierzchniowych w warunkach wyładowania jarzeniowego stałoprądowego i impulsowego” – 6 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Innowacje 2005, Gdańsk 21.10.2005.

  5. Złoty medal w kategorii Metalurgia, towary żelazne i z metali nieżelaznych  - za „Vaccum chromizing technology”, – 6 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Innowacje 2005, Gdańsk 21.10.2005

  6. Złoty Medal z wyróżnieniem
   dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za  wynalazek „Vacuum brazing of aero engine hydraulic duct joints using silver alloy”, 54 Światowa  Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka 2005”, Bruksela, 16-20 listopada, 2005.
  7. Złoty Medal dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za wynalazek  „Ecologically friendly thermo-chemical treatment of steel products”, 54 Światowa  Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka 2005”, Bruksela, 16-20 listopada, 2005.
  8. Belgijski Krzyż Kawalerski “Le Merite de I’nvention
   dr inż. Tomasz Babul Belgijski Krzyż Kawalerski “Le Merite de I’nvention” za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości, Bruksela 11.2005
  9. Nagroda Ministra Nauki i Badań Rumunii dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za wynalazek  „Technologie de brasage a’ l’alliage d’argent des  Jonctions des conduiits hydrauliques pour des moteurs d’avion” 54 Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka 2005”, Bruksela, 16-20 listopada, 2005.

  10. Odznaka Honorowa Prezesa Rady Ministrów
   dla Instytutu  Mechaniki Precyzyjnej  za „Zasługi dla wynalazczości” Warszawa, 2005.12.01
  11. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burakowski, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu I stopnia za rok 2005 za książkę „Rozważania o synergizmie w inżynierii powierzchni” Wyd. Politechnika Radomska, 2005, Radom

  Rok 2004

  1. Belgijski Krzyż Oficerski - La Merite de linvention
   prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny  Belgijski Krzyż Oficerski "La Merite de l'invention" za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości, 2004, Bruksela, Belgia.
  2. Złota Honorowa odznaka Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
   prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny, Złota Honorowa odznaka Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, 2005, Warszawa.
  3. Nagroda Ministra Nauki dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za „Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze”, XI Giełda Wynalazków, Warszawa, styczeń 2004.
  4. Dyplom Ministra Nauki dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za „Komputerowy system sterowania i wizualizacji procesami fluidalno-atmosferowej obróbki dyfuzyjnej”, XI Giełda Wynalazków, Warszawa, styczeń 2004 r.
  5. Brązowy Medal dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za „System for vizualization  and control of parameters od thermo-chemical processes in fluidized bed na Międzynarodowej Wystawie Innowacji „Genius-Europa’2004”,” Budapeszt, Węgry, 01-04.05. 2004 r.
  6. Wyróżnienie dla Instytutu Mechaniki za „System for control and vizualition for atmosphere and fluidized-ed furnaces Precyzyjnej  na Międzynarodowej Wystawie Innowacji „Genius-Europa’2004”, Budapeszt, Węgry, 01-04.05. 2004 r.
  7. Wyróżnienie dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za „Type OGJ-01 portable quenchant tester”, na Międzynarodowej Wystawie Innowacji „Genius-Europa’2004” Budapeszt, Węgry, 01-04.05. 2004 r.
  8. Złoty Medal dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej   za wynalazek „Urządzenie do wytwarzania warstw powierzchniowych w warunkach wyładowania jarzeniowego stałoprądowego i impulsowego”. 53 Międzynarodowe Targi Innowacji, Badań i Nowych Technologii 2004 w Brukseli
  9. Srebrny Medal dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za „System kontroli i wizualizacji do pieców atmosferowych i fluidalnych”. 53 Międzynarodowe Targi Innowacji, Badań i Nowych Technologii 2004 w Brukseli.
  10. Brązowy Medal dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej   za wynalazek  „ Przenośny tester hartowniczy typu OJG – 01” .53 Międzynarodowe Targi Innowacji, Badań i Nowych Technologii 2004 w Brukseli.
  11. Nagroda Ministra Nauki i Badań Rumunii dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za wynalazek „System kontroli i wizualizacji do pieców atmosferowych i fluidalnych”. 53 Międzynarodowe Targi Innowacji, Badań i Nowych Technologii 2004 w Brukseli
  12. Złoty medal dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej  za  „Equipment for the formation of surface layers by means of direct current and pulsed current glow discharge” na SIIF 2004  - Seoul International  Invention Fair 2004, Coex-Seoul, Dec. 10-14, 2004.   

 •