Obróbka cieplna metali


Odwołanie terminu styczniowego!

 

Możliwy nowy termin: 8–12 lutego 2021 r.

Miejsce szkolenia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Przeprowadzenie szkolenia w podanym terminie przy zgłoszeniu min. 10 uczestników.

Maksymalna liczba uczestników – 15.

 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na utrzymującą się niestabilną sytuację epidemiczną jesteśmy zmuszeni odwołać szkolenie w terminie styczniowym.

Jeżeli sytuacja pozwoli, zapraszamy na szkolenie w terminie 8–12 lutego 2021 roku.

Z osobami, które zgłosiły swój udział w dotychczasowych terminach szkolenia, będziemy kontaktować się bezpośrednio.

 

Program szkolenia

Dzień 1 – wykłady
Podstawy obróbki cieplnej
Podstawowe operacje obróbki cieplnej
Obróbka cieplna atmosferowa – wytwarzanie atmosfer

Dzień 2 – wykłady
Stale narzędziowe i ich zastosowanie
Obróbka cieplna narzędzi – hartowanie, odpuszczanie, wymrażanie
Nawęglanie gazowe – kontrola i regulacja procesu
Podstawy obróbki próżniowej – oddziaływanie próżni, urządzenia, zabiegi
Procesy i technologie obróbki cieplnej próżniowej
Obróbka cieplna fluidalna – podstawy, urządzenia, technologie
Azotonawęglanie austenityczne – kontrola i regulacja procesu

Dzień 3 – wykłady i ćwiczenia
Podstawy azotowania – stale, twardości, struktury
Gazowe procesy azotowania regulowanego – urządzenia
Węgloazotowanie ferrytyczne – kontrola i regulacja procesu
Podstawy obróbek plazmowych
Azotowanie jonowe – kontrola i regulacja procesu
Wytwarzanie powłok PVD oraz typowe zastosowania
Urządzenia i technologie PVD
Ćwiczenia z PVD
Ćwiczenia poglądowe z chromowania dyfuzyjnego

 

Dzień 4 – wykłady i ćwiczenia
Odkształceniowe umacnianie powierzchni
Metody badania twardości i obowiązujące normy
Badania nieniszczące – wirotest
Przygotowanie zgładów metalograficznych do badań mikroskopowych
Badania struktur metodą mikroskopową
Badania wytrzymałościowe
Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów

Dzień 5 – ćwiczenia i egzamin
Ćwiczenia z badań chłodziw hartowniczych
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej atmosferowej
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej próżniowej
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej fluidalnej
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do azotowania gazowego i jonowego
Metody badań warstw wzbogaconych węglem i/lub azotem

 

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 2500 zł/ osobę (+ 23% VAT)
Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, obiady, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
dr hab. inż. Jerzy Szawłowski
tel.: 22 56 02 910
e-mail: jerzy.szawlowski@imp.lukasiewicz.gov.pl

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 710
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl

Będziemy wdzięczni za dokonanie zgłoszenia na szkolenie za pośrednictwem poniższego formularza.

Zapisz się poniżej: