„Coolbend – głębokie wymrażanie
kriogeniczne narzędzi do gięcia”
– spotkanie Komitetu Użytkowników
i partnerów projektu

 

9 maja 2019 r. odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu „Coolbend – głębokie wymrażanie kriogeniczne narzędzi do gięcia”. W realizacji projektu brał udział ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, partnerzy projektu i Komitet Użytkowników (m.in. firmy ASPI, EDBAK, PROMOTECH). Program spotkania obejmował wizytę technologiczną demonstrującą możliwości Instytutu jako partnera badawczego i technologicznego.

Po oficjalnym powitaniu, które wygłosił pan Sylwester Jończyk, pan Piotr Nawrocki przedstawił wyniki projektu oraz możliwości komercjalizacji. Po prezentacji przedstawiciele Krajowego Klastra Kluczowego – Klaster Obróbki Metali oraz obecnych na spotkaniu firm zostali oprowadzeni po Instytucie. Pracownicy IMP – Sylwester Jończyk, Tadeusz Samborski, Piotr Nawrocki i Piotr Wach oraz pani Katarzyna Szmigielska – zademonstrowali Komitetowi Użytkowników pomiary metodą wiroprądów, piec do nanoszenia warstw grafenowych, możliwości azotowania, Centrum Obróbki Cieplnej oraz galwanizernię.

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele firm, które nie brały udziału w projekcie, ale są zainteresowane tą tematyką i ofertą Instytutu. Przedstawione w podsumowaniu wnioski dotyczące współpracy, jej efekty oraz wizyta w Instytucie wpłyną na powstanie kolejnych intersujących koncepcji i zapoczątkują podjęcie korzystnych dla wszystkich stron działań.

Dyrektor Instytutu wspólnie z prezesem Krajowego Klastra Kluczowego – Klaster Obróbki Metali omówili działania na najbliższe miesiące w zakresie uczestnictwa w projektach, jak również przystąpienia Instytutu do Klastra.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z możliwościami badawczymi Instytutu: stanowiskiem do badań metodą wiroprądową…
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z możliwościami badawczymi Instytutu: stanowiskiem do badań metodą wiroprądową…
…oraz pracownią Zakładu Technologii Wyprzedzających