Technologie anodowego utleniania i barwienia aluminium

termin do indywidualnego ustalenia

Program szkolenia

Dzień 1
— Technologie anodowego utleniania aluminium
— Barwienie i uszczelnianie powłok tlenkowych
— Procesy wodno-ściekowe w linii galwanicznej
— Aspekty prawne dotyczące działania galwanizerni i spraw BHP
— Prezentacja galwanizerni IMP

Dzień 2
— Zajęcia praktyczne w laboratorium IMP
— Badania jakości powłok tlenkowych

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 2500 zł/ osobę (+ 23% VAT)
obejmuje: materiały szkoleniowe, obiady, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne i organizacyjne:
dr Piotr Tomassi
22 56 02 593
e-mail: tomassi@imp.edu.pl