Technologie anodowego utleniania i barwienia aluminium

Termin do indywidualnego ustalenia

Program szkolenia

Dzień 1
— Technologie anodowego utleniania aluminium
— Barwienie i uszczelnianie powłok tlenkowych
— Procesy wodno-ściekowe w linii galwanicznej
— Aspekty prawne dotyczące działania galwanizerni i spraw BHP
— Prezentacja galwanizerni Łukasiewicz – IMP

Dzień 2
— Zajęcia praktyczne w laboratorium Łukasiewicz – IMP
— Badania jakości powłok tlenkowych

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 2500 zł/ osobę (+ 23% VAT)
obejmuje: materiały szkoleniowe, obiady, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 710
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl