Wybrane technologie antykorozyjne – teoria, praktyka, badania

Termin do indywidualnego ustalenia

Program szkolenia

Dzień 1 – wykłady i zajęcia laboratoryjne

Podstawowe pojęcia galwanotechniczne
Podstawy korozji
Przygotowanie powierzchni pod powłoki galwaniczne
Cynkowanie galwaniczne
Laboratoryjne metody badania powłok – zajęcia praktyczne
Technologie anodowego utleniania i barwienia aluminium
Anodowe utlenianie aluminium – pokaz laboratoryjny

 

Dzień 2 – wykłady i zajęcia laboratoryjne

Niklowanie bezprądowe
Chromowanie
Azotowanie antykorozyjne wraz z pokazem laboratoryjnym
Węgloazotowanie
Cynkowanie ogniowe
Przyspieszone badania korozyjne
Pokaz laboratoryjny przyspieszonych badań korozyjnych

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 2500 zł/ osobę (+ 23% VAT)
obejmuje: materiały szkoleniowe, obiady, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 620
e-mail: anna.gajewska-midzialek@imp.lukasiewicz.gov.pl

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 710
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl

Zapisz się poniżej: