» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
1’2008

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

W. Milewski, A. Nakonieczny, A. Olbrycht – Historia metalizacji natryskowej w Polsce
V. Pokhmurskii, V. Dovhunyk, M. Student, H. Pokhmurska, V. Vynar,
I. Sydorak
– Triboelektrochemiczne właściwości powłok natryskiwanych łukowo na stopy aluminium
A. Baraniak, S. Piłat – Analiza wymagań normatywnych dotyczących powłok natryskiwanych cieplnie
V. Pokhmurskii, I. Sydorak, M. Student, N. Czerwińska, B. Wielage,
H. Pokhmurska
– Charakterystyka korozyjna powłok natryskiwanych cieplnie na stop magnezu AZ31
J. Bordziłowski, A. Królikowska – Polowe doświadczenia z powłokami cynkowymi natryskiwanymi cieplnie na mostach stalowych
B. Wielage, S. Schuberth, T. Grund, H. Pokhmurska – Kompleksowa ochrona przed korozją I zużyciem za pomocą natryskiwanych cieplnie powłok FeCr-VC
W. Żórawski – Odporność korozyjna natryskanych plazmowo i nad-dźwiękowo powłok NiCrBSi

 

CONTENTS

W. Milewski, A. Nakonieczny, A. Olbrycht – History of thermal spraying in Poland
V. Pokhmurskii, V. Dovhunyk, M. Student, H. Pokhmurska,
V. Vynar, I. Sydorak
– Triboelectrochemical behaviour of arc sprayed coatings on aluminium alloys
A. Baraniak, S. Piłat – The analysis of standard requirements concerned thermal spraying coatings
V. Pokhmurskii, I. Sydorak, M. Student, N. Czerwińska, B. Wielage,
H. Pokhmurska
– Corrosion behaviour of thermal sprayed aluminium coatings on magnesium alloys
J. Bordziłowski, A. Królikowska – Field expiriences with thermally sprayed zinc coatings on the steel bridge constructions
B. Wielage, S. Schuberth, T. Grund, H. Pokhmurska – Combined corrosion and wear protection by thermally sprayed FeCr-VC coatings
W. Żórawski – Corrosion resistivity of plasma and supersonic sprayed NiCrBSi coatings

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl