» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
2'2013

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY TEMATYCZNI
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

Redaktor Statystyczny
mgr Joanna LUDWICZAK

Redaktor Językowy
mgr Sylwia WODZISŁAWSKA

SEKRETARZ REDAKCJI

Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

J. Ratajski, R. Olik, Ł. Szparaga– Modelowanie MES procesu azotowania części maszyn
P. Wach, J. Michalski, J. Tacikowski, K. Burdyński – Azotowanie gazowe części lotniczych
P. Kochmański, J. Baranowska – Niskotemperaturowe azotowanie gazowe nierdzewnej stali utwardzanej wydzieleniowo
Z. Łataś, J. Michalski, J. Tacikowski, M. Betiuk – Azotowanie regulowane luf broni strzeleckiej
D. Koshel, J. Kalucki – Dwustopniowe niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznej odpornej na korozję
J. Dobrodziej, J. Michalski, J. Ratajski, J. Tacikowski  - Analiza symulacyjna kinetyki wzrostu warstwy azotowanej na stalach narzędziowych
T. Frączek, M. Ogórek, M. Olejnik, K. Maźniak – Krótkookresowe azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej 304 metodą active screen
Y. Wei, Z. Żurecki, R.D. Sisson, Jr. – Termodynamiczny model przemian fazowych podczas międzykrytycznego azotowania austenitycznego
J. Senatorski, J. Tacikowski, E. Kasprzycka, B. Bogdański – Właściwości tribologiczne azotowanych stali konstrukcyjnych
K.-M. Winter – Regulowane azotowanie i węgloazotowanie gazowe
M. Paczkowska – Analiza możliwości azotowania laserowego żeliwa sferoidalnego
Książki
Wynalazki

CONTENTS

J. Ratajski, R. Olik, Ł. Szparaga – The FEM modeling of nitriding process of machine parts
P. Wach, J. Michalski, J. Tacikowski, K. Burdyński – Gas nitriding of aircraft parts
P. Kochmański, J. Baranowska – Low temperature gas nitriding of precipitation hardening stainless steel
Z. Łataś, J. Michalski, J. Tacikowski, M. Betiuk – Controlled nitriding of barrel of small arms
D. Koshel, J. Kalucki – Two stages low-temperature nitriding of austenitic stainless steels
J. Dobrodziej, J. Michalski, J. Ratajski, J. Tacikowski  - Simulation analysis kinetics growth of nitrided layer on tool steels
T. Frączek, M. Ogórek, M. Olejnik, K. Maźniak – Short-term glow discharge nitriding of 304 austenitic steel by active screen method
Y. Wei, Z. Żurecki, R.D. Sisson, Jr. – Thermodynamic model-assisted analysis of phase transformations in subcritical austenitic nitriding
J. Senatorski, J. Tacikowski, E. Kasprzycka, B. Bogdański – Tribological properties of nitrided constructional steels
K.-M. WinterPhase controlled gaseous nitriding and nitrocarburizing
M. Paczkowska – Possibility analysis of laser nitriding of nodular iron
Books
Inventions

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl