» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
3’2007

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723

SPIS TREŚCI

E. Roliński, G. Sharp – Wybrane zastosowania azotowania i azotonawęglania jonowego w Stanach Zjednoczonych
D. Dragomir, L. Druga – Regulowane azotonawęglanie gazowe
E. Czarnowska, A. Zajączkowska, R. Major, J. Morgiel, T. Wierzchoń
– Kształtowanie właściwości implantów tytanowych metodami inżynierii powierzchni
L. Swadźba, M. Hetmańczyk, B. Mendala, L. Turowska – Obróbka cieplna stopów żarowytrzymałych oraz powłoki aluminidkowe stosowane w turbinach gazowych
J. Jasiński, L. Jeziorski, R. Torbus, M. Szota, G. Walczak, K. Kaczmarek – Fluidalna obróbka cieplna stali narzędziowej
A. Młynarczak – Technologia i urządzenia do wytwarzania twardych dyfuzyjnych warstw węglikowych na narzędziach i częściach maszyn
J. Michalski, J. Tacikowski, P. Wach, S. Kowalski, Z. Obuchowicz – Współczesne zastosowania azotowania i jego odmian w przemyśle
T. Babul, S. Kowalski, J. Senkara, J. Jakubowski, T. Gancarczyk – Zastosowanie lutów na bazie srebra i złota do lutowania wybranych części silników lotniczych
S. Jończyk, Z. Obuchowicz, A. Szczepański, K. Niedźwiedzki – Systemy sterowania urządzeniami w obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej realizowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej
A. Piasecki, A. Młynarczak – Struktura i właściwości warstw Ni-Al-Cr wytworzonych metodą galwaniczno-dyfuzyjną
D. Myszka – Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne
M. Betiuk, K. Burdyński, J. Michalski, P. Wach – Ujawnienie struktury cienkich warstw i powłok w badaniach metalograficznych za pomocą Kulotestera
A. Pertek, K. Wiśniewski – Właściwości aplikacyjne borowanej stali konstrukcyjnej
M. Kost, T. Wierzchoń – Wytwarzanie dyfuzyjnych warstw z faz międzymetalicznych Ni-Al na stopach niklu w aspekcie zwiększania trwałości dysków rozwłókniających szkło
J. Dobrodziej, J. Ratajski, J. Michalski, T. Suszko, J. Wojutyński, J. Tacikowski, P. Wach – Komputerowe wspomaganie projektowania procesów azotowania gazowego z wykorzystaniem symulacji i metod sztucznej inteligencji
S. Jończyk, J. Trojanowski, A. Szczepański, K. Niedźwiedzki – Energooszczędne piece do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
T. Sobusiak, S. Jończyk – Zmodernizowany układ sterowania procesami nawęglania
i węgloazotowania w piecu GOAT-950
K. Czechowski, I. Pofelska-Filip – Przykłady kształtowania warstwy wierzchniej ostrzy frezów ślimakowych ze stali szybkotnących pod kątem zwiększania ich trwałości .

CONTENTS

E. Roliński, G. Sharp – Industrial ion nitriding and nitrocarburising in North America
D. Dragomir, L. Druga – Controlled gaseous nitrocarburising
E. Czarnowska, A. Zajączkowska, R. Major, J. Morgiel, T. Wierzchoń – Modification of titanium implants properties by surface engineering methods
L. Swadźba, M. Hetmańczyk, B. Mendala, L. Turowska – Heat treatment of nickel base alloys and aluminide coatings for gas turbines applications
J. Jasiński, L. Jeziorski, R. Torbus, M. Szota, G. Walczak, K. Kaczmarek – Tool steel heat treatment in fluidized bed
A. Młynarczak – Technology and devices for production hard carbide diffusion layers on tools and machine elements .
J. Michalski, J. Tacikowski, P. Wach, S. Kowalski, Z. Obuchowicz – Contemporary industrial application of nitriding and its modifications
T. Babul, S. Kowalski, J. Senkara, J. Jakubowski, T. Gancarczyk – Application of the silver and gold based filler alloys for brazing of chosen parts of aero engines.
S. Jończyk, Z. Obuchowicz, A. Szczepański, K. Niedźwiedzki – Control systems of the heat and thermo-chemical treatment equipment manufactured in the Institute of Precision Mechanics
A. Piasecki, A. Młynarczak – Structure and properties of Ni-Al.-Cr layers produced with galvanic-diffusion method .
D. Myszka – Austempered ductile iron
M. Betiuk, K. Burdyński, J. Michalski, P. Wach – Reveal of thin layers and coatings structures in metallographical investigations by using Kulotester
A. Pertek, K. Wiśniewski – Application properties of borided constructional steel
M. Kost, T. Wierzchoń – Formation of diffusion Ni-Al intermetallic layers on nickel alloys in order to increase the durability of fiberizing spinner disks
J. Dobrodziej, J. Ratajski, J. Michalski, T. Suszko, J. Wojutyński, J. Tacikowski, P. Wach – Computer-aided planning of gas nitriding process using simulation and artificial intelligence methods
S. Jończyk, J. Trojanowski, A. Szczepański, K. Niedźwiedzki – Energy-saving furnaces for heat and for thermo-chemical treatment
T. Sobusiak, S. Jończyk – Modernned control system for carburizing and nitro-carburizing in Goat-950 furnace
K. Czechowski, I. Pofelska-Filip – Examples of forming surface layers of high speed steels cutting edges in the aspect of their tool lives increases

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl