» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik


REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Międzynarodowe Seminarium
„Metalizacja natryskowa dziś i jutro”

B. Wielage, H. Pokhmurska, Ch. Rupprecht, R. Drehmann, S. Schuberth, T. Lindner – Aktualne kierunki rozwoju natryskiwania cieplnego – materiały, technologie, zastosowanie
W. Żórawski – Nowe kierunki rozwoju natryskiwania cieplnego w produkcji części maszyn
P. Milewski – Natryskiwanie cieplne w ochronie przed korozją. Stan obecny, kierunki rozwoju
A. Iwaniak, R. Grzelka – Natryskiwanie cieplne w energetyce
V. Pokhmurskii, M.Student, V. Gozdeckyj, H. Pokhmurska – Zmiany naprężeń szczątkowych w powłokach natryskiwanych łukowo w procesie utleniania wysokotemperaturowego
P. Heinrich, Ch. Penszior – Znaczenie GTS dla technologii natryskiwania cieplnego w Niemczech i w Europie


K. Zaleski – Wpływ parametrów dynamicznego nagniatania rozproszonego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej stopu tytanu
R. Ruta, M. Trzos, J. Smolik – Optymalizacja twardości powłoki węglika chromu CrxCy metodą Taguchiego
Książki
Wynalazki

CONTENTS

International Seminar
“Metal spraying today and tomorrow”

B. Wielage, H. Pokhmurska, Ch. Rupprecht, R. Drehmann, S. Schuberth, T. Lindner -  Current development directions of heat spraying – materials, technology, applications
W. Żórawski – New directions of thermal spraying development in machine parts production
P. Milewski – Thermal spraying applied as corrosion protection. State of art and development directions
A. Iwaniak, R. Grzelka – The thermal spraying in the power engineering
V. Pokhmurskii, M.Student, V. Gozdeckyj, H. Pokhmurska – Changes of residual stresses in arc spraying coatings during high temperature oxidation
P. Heinrich, Ch. Penszior – Significance of GTS for technology of heat spraying in Germany and Europe


K. Zaleski – The effect of shot peening parameters on the residual stresses distribution in surface layer of titanium alloy
R. Ruta, M. Trzos, J. Smolik – Optimization of chromium carbide CrxCy coatings with the use of Taguchi method
Books
Inventions

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl