» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
4’2011

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Międzynarodowe Seminarium
„Materiały na narzędzia i ich obróbka cieplna i cieplno-chemiczna”

R. Olik, B. Warcholiński, J. Ratajski, J. Michalski – Zastosowanie metody Taguchi do optymalizacji parametrów procesu azotowania gazowego
K. Czechowski, J. Stós, I. Wronska J. Wszołek – Zwiększanie trwałości ostrzy  narzędzi skrawających poprzez dobór stali i warunków obróbki cieplnej
P. Wach, J. Michalski, A. Ciski, J. Tacikowski – Regulowane azotowanie gazowe stali narzędziowych
A. Gilewicz, B. Warcholiński – Właściwości tribologiczne powłok CrCN w podwyższonej temperaturze
S. Němeček – Obróbka laserowa powierzchni narzędzi i części maszyn
T. Frączek, M. Olejnik – Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna wierteł chirurgicznych
N.G. Kucharieva, T. Babul, Z. Obuchowicz – Węgloazotowanie fluidalne w złożu aktywnym chemicznie
O. Łupicka, B. Warcholiński – Kształtowanie warstwy wierzchniej w połączonych procesach kulowania i azotowania na przykładzie stali 40HM (42CrMo4)
Książki
Kronika
Treść rocznika

CONTENTS

International Seminar
„Materials for tools and their heat and theromchemical treatments”

R. Olik, B. Warcholiński, J. Ratajski, J. Michalski – Application of Taguchi method to optimize process parameters of gas nitriding
K. Czechowski, J. Stós, I. Wronska J. WszołekIncreasing of durability of edges of cutting tools through the selection of steels and heat treatment conditions
P. Wach, J. Michalski, A. Ciski, J. TacikowskiControlled gas nitriding of tool steels
A. Gilewicz, B. Warcholiński – Tribological properties of CrCN coatings at elevated temperatures
S. NěmečekLaser surface treatment of tools and machine parts
T. Frączek, M. OlejnikHeat treatment and thermo-chemical treatment of surgical drills
N.G. Kucharieva, T. Babul, Z. Obuchowicz – Fluidal carbonitriding in chemically active fluid bed
O. Łupicka, B. Warcholiński – Forming of the surface layer of 42CrMo4 steel in connected processes of shot peening and nitriding
Books
Chronicle
Annual contents

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl