>> Wydawnictwa
Informacyjne bazy danych

BAZA CZASOPIŚMIENNICZA

Uprzejmie informujemy, że Instytut Mechaniki Precyzyjnej od ponad 30 lat prowadzi dwie komputerowe bazy danych bibliograficznych publikacji:
baza POWIMP obejmująca tematykę ochrony przed korozją, powłok ochronnych, dekoracyjnych i technicznych (m.in. organicznych, metalowych i konwersyjnych), badań powłok, badań korozyjnych, przygotowania powierzchni metodami chemicznymi i mechanicznymi oraz ochrony środowiska w wymienionym zakresie,
baza METIMP obejmująca tematykę metaloznawstwa, obróbki cieplnej i inżynierii powierzchni (m.in. technologie, urządzenia i aparatura do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów, zaawansowane technologie uzyskiwania warstw wierzchnich, implantacja jonowa, technologie PVD i CVD).

W bazach umieszcza się na bieżąco dane bibliograficzne publikacji zamieszczanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych prenumerowanych, a następnie archiwizowanych, przez Bibliotekę Techniczną IMP.

Bazy, w których zgromadzono dotychczas ponad 25 tysięcy pozycji (na dzień dzisiejszy w bazie POWIMP 12.900, w bazie METIMP 12.300), eksploatowane są w systemie CDS ISIS, a ich ubocznym produktem są wydawane Informacje Ekspresowe.
System pozwala na wyszukiwanie informacji wg słów kluczowych oraz sporządzanie uporządkowanych tematycznie lub chronologicznie zestawień tematycznych.


Zapotrzebowanie na wykonanie zestawień tematycznych składać należy w Dziale Ogólnotechnicznym Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa,
tel.: 22 560 25 26, 22 560 25 15 lub 602 247 629, fax.: 22 663 43 32
e-mail.: bazydanych@imp.edu.pl.