>> Wydawnictwa
Uprzejmie informujemy o możliwości zakupu następujących monografii
wydanych przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej po 1998 roku

JAN SOCHA, SŁAWOMIR SAFARZYŃSKI
GALWANOTECHNIKA METALI SZLACHETNYCH
wyd. 2014, cena 42 zł

TOMASZ BABUL
PODSTAWY PROCESU NATRYSKIWANIA DETONACYJNEGO
POWŁOK NiCrBSi i WC/Co
wyd. 2011, cena 28 zł

JERZY MICHALSKI
CHARAKTERYSTYKI I OBLICZENIA ATMOSFER
DO REGULOWANEGO AZOTOWANIA GAZOWEGO STALI
wyd. 2011, cena 25 zł

BENIGNA SZEPTYCKA
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI
ELEKTROLITYCZNYCH NANOWARSTW
KOMPOZYTOWYCH Ni-SiC, Ni-PTFE i Ni-SiC-PTFE
wyd. 2009, cena 25 zł

JAN ZYŚK
ROZWÓJ AZOTOWANIA GAZOWEGO STOPÓW
ŻELAZA
wyd. 2008, cena 30 zł

ALEKSANDER NAKONIECZNY, VLADIMIR TILIPALOV
NIETRADYCYJNE POWIERZCHNIOWE OBRÓBKI
WYROBÓW METALOWYCH
wyd. 2008, cena 25 zł

JERZY WEBER, JAN SOCHA
PODSTAWY ELEKTROOSADZANIA POWŁOK METALOWYCH
wyd. 2008, cena 35 zł

JAN KAROL SENATORSKI
PODNOSZENIE TRIBOLOGICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI
MATERIAŁÓW PRZEZ OBRÓBKĘ CIEPLNĄ
SI POWIERZCHNIOWĄ
wyd. 2003, cena 20 zł

ALEKSANDER NAKONIECZNY
DYNAMICZNA POWIERZCHNIOWA OBRÓBKA
PLASTYCZNA – KULOWANIE (SHOT PEENING)
wyd. 2002, cena 30 zł

EWA KASPRZYCKA
ANTYKOROZYJNE WARSTWY DYFUZYJNE WYTWARZANE
Z PAR METALI (Cr, Ti) PRZY OBNIŻONYM CIŚNIENIU
wyd. 2002, cena 20 zł

JAN SOCHA, JERZY A. WEBER
PODSTAWY ELEKTROLITYCZNEGO OSADZANIA STOPÓW METALI
wyd. 2001, cena 30 zł

JERZY MICHALSKI
TWORZENIE SIĘ WARSTW POWIERZCHNIOWYCH
AZOTKU I WĘGLIKA TYTANU W PROCESACH KRYSTALIZACJI
Z FAZY GAZOWEJ W ATMOSFERACH CHLORKOWYCH
wyd. 2001, cena 20 zł

ALEKSANDER NAKONIECZNY
POWIERZCHNIOWE OBRÓBKI WYROBÓW METALOWYCH
wyd. 2000, cena 25 zł

ALEKSANDER NAKONIECZNY
WŁAŚCIWOSCI EKSPLOATACYJNE WYROBÓW METALOWYCH
OBROBIONYCH CIEPLNIE
wyd. 1999, cena 25 zł

INFORMACJE, ZAMÓWIENIA:
INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel.: 22 560 25 25, fax.: 22 663 43 32, e-mail.: inte@imp.edu.pl