„Inżynieria Powierzchni” (Surface Engineering) jest czasopismem naukowo-technicznym, które funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat. Nasz kwartalnik powstał w 1996 r. z myślą o kontynuacji i pogłębianiu tematyki wcześniejszych periodyków wydawanych przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej: „Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna” (dotyczące fizyki metali, metod i aparatury do badań obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych metali, urządzeń do realizacji tych obróbek itp.) oraz „Powłok Ochronnych” (dotyczące przygotowania powierzchni pod powłoki ochronne, powłok galwanicznych, malarskich i proszkowych, ochrony czasowej, badań zjawiska korozji itp.).

Aktualne numery, streszczenia artykułów i archiwum czasopisma są dostępne na stronie IP: www.inzynieriapowierzchni.pl.

Koszt rocznej prenumeraty: 120 zł netto

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Agnieszka Budzicz-Marchlewska
agnieszka.marchlewska@imp.edu.pl
tel. 22 560 25 24

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza zamówienia.

Print Friendly, PDF & Email