Wiosenny terminarz Instytutu
– 118. Międzynarodowe Targi Wynalazczości w Paryżu

8 maja zakończyły się, rozpoczęte 27 kwietnia, 118. Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

Prezentowane na Targach wynalazki są oceniane przez międzynarodowe jury, które przyznaje medale w czterech gradacjach: złote, srebrne, brązowe oraz Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F. W ocenie rozwiązań brany jest pod uwagę poziom nowatorstwa, poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży, potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań.

W tym roku na Targach wystawiono ponad pięćset rozwiązań i osiągnięć z kilkunastu krajów. Wynalazki z Polski, również te przygotowane przez Instytut, zaprezentowano w Pawilonie Narodowym, zorganizowanym pod honorowym patronatem Ambasadora RP we Francji Pana Tomasza Młynarskiego, a także przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych i prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Gala ogłoszenia wyników i wręczenie medali oraz wyróżnień odbyła się w 7 maja 2019 r. z udziałem wielu gości honorowych, m.in. mera Paryża, przedstawicieli ambasad krajów uczestniczących, przedstawicieli Ministerstw: Spraw Wewnętrznych, Obrony oraz Prefektury Policji Francji. Polskie wynalazki zostały wysoko ocenione przez jury. Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej otrzymał dwa srebrne medale za:

  • wynalazek „Wielostopniowa obróbka kriogeniczna narzędzi do gięcia” (Multistage cryogenic treatment of bending tools / Traitement cryogénique multi-étape d’outils de cintrage). Autorzy: śp. Aleksander Ciski, Piotr Nawrocki, Tomasz Babul;
  • wynalazek „Natryskiwanie detonacyjne proszku miedzi pokrytego grafenem” (Projection par détonation de la poudre de cuivre recouverte de graphene). Autorzy: Tomasz Babul, Anna Olbrycht, Szymon Pawlik.

Sukces ten to wynik ogromnej pracy i zaangażowania wielu osób. Efektem tych wysiłków są wynalazki zaawansowane technologicznie, po próbach, badaniach, wdrożeniach pilotażowych, jak również gotowe do przemysłowych wdrożeń oraz do szerokiej komercjalizacji.

Organizowane pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji Targi Wynalazczości cieszą się dużym uznaniem i prestiżem jako wydarzenie o ponad 100-letniej tradycji (pierwsza edycja miała miejsce w 1901 r.). Dzięki swej renomie i historii Targi „Concours Lépine” są interesującym tematem, szeroko nagłaśnianym w mediach i co roku przyciągają rzesze zwiedzających, którzy reprezentują świat nauki i biznesu, producentów oraz inwestorów. Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest okazją do zaprezentowania swoich osiągnięć, jak również nawiązania kontaktów.

Fot. Arch. Eurobusiness-Haller