Sympozjum branży lakierniczej w Rawie Mazowieckiej

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w Rawie Mazowieckiej odbyło się 16 Sympozjum Lakierowanie Proszkowe, Ciekłe i Cynkowanie. Jest to największe wydarzenie branży lakierniczej w Europie. Tegoroczna edycja zgromadziło blisko 600 uczestników
z ponad 240 firm i 86 wystawców z całej Europy.

Organizowane przez firmę Wagner sympozjum ma charakter edukacyjno-targowy
i jego celem jest stworzenie sprzyjających warunków do spotkań specjalistów branży lakierniczej. Umożliwia omówienie najnowszych technologii i trendów, pogłębienie specjalistycznej wiedzy, wymianę poglądów i doświadczeń, a także zdobycie nowych kontaktów biznesowych.

Tematem tegorocznej edycji były „Nowoczesne rozwiązania w lakierowaniu proszkowym, ciekłym i cynkowaniu”. Prelekcje wygłosili przedstawiciele z 44 firm krajowych i zagranicznych. Wystąpienia były podzielone na trzy bloki tematyczne: „Lakierowanie proszkowe”, „Lakierowanie ciekłe” i „Cynkowanie” (wprowadzone w tym roku po raz pierwszy). Wykłady obejmowały takie zagadnienia jak: przygotowanie powierzchni przed lakierowaniem proszkowym i ciekłym, procesy pomocnicze w lakierniach, aplikacje i linie lakiernicze, a także farby proszkowe i ciekłe.

W ramach modułu „Procesy pomocnicze w lakierniach” prelekcję wygłosił również przedstawiciel Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Mgr inż. Stanisław Gorzkowski zreferował temat „Malowanie podłoży ocynkowanych”, w którym podzielił się ze słuchaczami wiedzą dotyczącą m.in. roli cynku w zabezpieczeniach antykorozyjnych, rodzajów podłoży ocynkowanych i ich właściwości, przygotowania powierzchni ocynkowanych do malowania, a także powłok duplex metalowo-malarskich.

25-27.04.2018 r., Rawa Mazowiecka (Źródło: Arch. Firmy Wagner)