17. Sympozjum branży lakierniczej w Rawie Mazowieckiej

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. w Rawie Mazowieckiej odbyło się 17. Sympozjum „Lakierowanie Proszkowe, Ciekłe i Cynkowanie”. Jest to największe wydarzenie branży lakierniczej w Europie. Tegoroczna edycja zgromadziło blisko 550 uczestników z ponad
250 firm i 64 wystawców z całej Europy.

Organizowane przez firmę Wagner Sp. z o.o.  sympozjum ma charakter edukacyjno-targowy. Jego celem jest stworzenie sprzyjających warunków do spotkań specjalistów branży lakierniczej. Umożliwia omówienie najnowszych technologii i trendów, pogłębienie specjalistycznej wiedzy, wymianę poglądów i doświadczeń, a także zdobycie nowych kontaktów biznesowych.

Tematem tegorocznej edycji były „Innowacyjne i nowoczesne technologie w lakierowaniu proszkowym i ciekłym”. Prelekcje wygłosili przedstawiciele z 31 firm krajowych i zagranicznych. Wystąpienia były podzielone na trzy bloki tematyczne:

  1. Procesy pomocnicze w lakierniach
  2. Lakierowanie proszkowe i lakierowanie ciekłe
  3. Cynkowanie

Wykłady obejmowały takie zagadnienia jak: przygotowanie powierzchni przed lakierowaniem proszkowym i ciekłym, procesy pomocnicze w lakierniach, innowacje w lakierowaniu proszkowym, przygotowanie powierzchni, aplikacje i linie lakiernicze,
a także farby proszkowe i ciekłe.

W ramach modułu „Procesy pomocnicze w lakierniach” prelekcję wygłosił również przedstawiciel Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Mgr inż. Stanisław Gorzkowski zreferował temat „Kontrola procesu malowania i źródło wad powłokowych”, w którym podzielił się ze słuchaczami wiedzą dotyczącą m.in. kontroli poszczególnych etapów procesu malowania, jak też podstawowych wad powłok lakierowych i przyczyn ich powstawania. Wykład mgr inż. Stanisława Gorzkowskiego cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co – po jego zakończeniu – zaowocowało rozmowami i nawiązywaniem kontaktów między specjalistami biorącymi udział
w sympozjum.