Szkolenie IMP „Powłoki galwaniczne…”

W dniach 27-29.11.2017 r. w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej odbyło się szkolenie „Powłoki galwaniczne – wybrane technologie, praktyka, badania” dla pracowników jednego z zakładów przemysłowych. Program szkolenia został opracowany indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klienta w zakresie merytorycznym.

Pierwszy dzień obejmował wykłady z podstaw procesów elektrochemicznych, cynkowania i chromowania. Drugiego dnia prezentowano zagadnienia dotyczące niklowania i cynowania. Ważnym aspektem były zajęcia praktyczne
z niklowania prowadzone w nowo wyremontowanym laboratorium procesów elektrochemicznych. Trzeciego dnia odbyły się ćwiczenia praktyczne w nowoczesnym laboratorium badawczo-wdrożeniowym powłok funkcjonalnych
i powłok ze stopów metali szlachetnych z liniami galwanicznymi. Ponadto badano właściwości powłok cynkowych
na nowej aparaturze pomiarowej.

Zajęcia prowadzili dr inż. P. Tomassi, dr inż. E. Osuchowska, dr Z. Buczko, mgr inż. A. Mazurek,
mgr inż. A. Gajewska-Midziałek, mgr inż. G. Cieślak, mgr inż. W. Bartoszek, mgr inż. K. Olkowicz, mgr B. Łataś. (AGM)