Konferencja naukowo-techniczna „MODERN PACKAGING”

5 marca 2019 r. odbędzie się konferencja naukowo-techniczna pt.: „MODERN PACKAGING – ekotransformacja techniki znakowania i pakowania produktów”. Patronem honorowym konferencji jest Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

Tematyka konferencji skupia się na aktualnych zagadnieniach dotykających zakłady produkcyjne z zakresie ostatniego etapu procesu produkcyjnego. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznają się ze zmieniającym się stanem prawnym, zagadnieniami ochrony prawnej wzoru opakowania oraz zmianami funkcjonalnymi w otoczeniu GOZ (Gospodarka o Obiegu Zamkniętym). Duża część konferencji poświęcona jest zagadnieniom zmian zachodzących w konstrukcji maszyn pakujących oraz technologiom znakowania w kontekście ekotransformacji przemysłu.

Organizatorem konferencji jest Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, które w swoich strukturach skupia przedstawicieli uczelni, jednostek badawczych i naukowych oraz przedstawicieli przemysłu.

Organizator przygotował również specjalistyczne warsztaty o tematach:
• Ocena techniczna i wycena maszyn i urządzeń;
• Wybór i dostosowanie techniki znakowania do produktu.

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie: http://modern-packaging.pl/rejestracja/