Aktualny numer „Inżynierii Powierzchni”

Rok 2020 był rokiem wyzwań dla nas wszystkich. Przedsiębiorcy, naukowcy i badacze musieli bardzo szybko dostosować się do działalności w nowej, znacznie bardziej
wirtualnej rzeczywistości. Możliwości transferu technologii, śledzenia trendów branżowych, szkoleń czy wymiany doświadczeń zostały ograniczone i nadal takie pozostają.
W zaistniałej sytuacji tym ważniejsze staje się dzielenie dobrymi praktykami badawczymi i biznesowymi po to, by szukając w trudnej sytuacji rynkowej nowych rozwiązań
i oszczędności, nie zgubić jakości. I tym kierowaliśmy się, przygotowując ostatni w 2020 roku, łączony numer „Inżynierii Powierzchni” (3-4/2020), a w nim:

• W „Case study” numeru napisaliśmy o znaczeniu badań materiałowych na przykładzie prac badawczych przeprowadzonych przez pracowników Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej na potrzeby firmy Philips Lightning Poland Sp. z o.o.

• W części naukowej tego numeru znajdą Państwo m.in. dwa artykuły, których tematem są materiały stanowiące duże wyzwanie dla preparatyki próbek i badań materiałowych. Jeden poświęcony wolframowym stopom ciężkim stosowanym
w przemyśle zbrojeniowym, drugi – wymagającemu tytanowi oraz jego stopom
w aplikacjach medycznych.

• W praktyce produkcyjnej szczególnie istotne są badania nieniszczące. Chcemy
być pewni, że wytworzony produkt nie ma wad materiałowych, jednak bez naruszenia ciągłości materiału i zmiany jego właściwości fizykochemicznych. Z pomocą może nam przyjść, wciąż nowa na naszym rynku, metoda prądów wirowych. W numerze opisano jej wykorzystanie w testach półosi napędowych po hartowaniu indukcyjnym.

• Każdy materiał ulega w czasie przemianom, szczególnie jeżeli jest wystawiony na niekorzystne działanie czynników środowiskowych, co przekłada się na rzeczywiste straty finansowe. Aby tego uniknąć, stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia warstwy wierzchniej. W artykule zaprezentowano charakterystyki odporności korozyjnej powłok na bazie cynku i niklu z dodatkiem wolframu lub fosforu wytwarzanych na stalach poddanych obróbce cieplnej.

• Temat tylko na pozór futurystyczny, czyli pojazdy autonomiczne. Trwające w tym obszarze prace, szybki rozwój motoryzacji i nowoczesnych technologii sprawiają,
że zaczyna być to realną przyszłością. Autorzy zmierzą się z krytyczną analizą problemów prawno-ekonomicznych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
i recyklingu pojazdów autonomicznych.

• O nowej rzeczywistości gospodarczej i naukowej w branży technologii bezwykopowych rozmawiamy z przedstawicielami firmy GSG Industria –
prezesem Zarządu i kierownikiem Działu Projektowego.

• W nowym dziale „Techniki pomiarowe” zaprezentowany został Kulotester – oryginalne, opatentowane stanowisko badawcze Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do pomiaru grubości i ujawniania struktur cienkich powłok i warstw
na powierzchni metalograficznego zgładu sferycznego. Od niedawna jego nazwa stała się wyróżnikiem dla całej grupy stanowisk badawczych.