Dyplom – Ambasador SIMP 2013 dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w dowód uznania i podziękowanie za pomoc, aktywny udział i współorganizację III Warszawskich Dni Techniki pod hasłem Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro;

Dyplom – Ambasador SIMP 2013 dla Pana Tomasza Babul w dowód uznania i podziękowanie za pomoc, aktywny udział i współorganizację III Warszawskich Dni Techniki pod hasłem Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro;

Dyplom – Ambasador SIMP 2013 dla Pana Stefana Kowalskiego w dowód uznania i podziękowanie za pomoc, aktywny udział i współorganizację III Warszawskich Dni Techniki pod hasłem Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro