Dyplom Ambasador Techniki 2015 dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i dla Rafała Filipka – w dowód uznania i podziękowania za pomoc, aktywny udział i współorganizację V Warszawskich Dni Techniki „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”. Warszawa, 21–23.10.2015 r.