XVII Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2014” Moskwa, 1‒4 kwietnia 2014 r.
Srebrny medal za „Sposób próżniowego napylania powłok metodą magnetronową” Autorzy: Marek Betiuk, Piotr Wach, Jerzy Michalski, Kryspin Burdyński, Zbigniew Łataś