Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Barcelona Innova 2017”, Barcelona (Hiszpania), 4-6.05.2017 r.

Złoty medal z wyróżnieniem i nagroda Serbana Constantina Valeca, Ministra Badań i Innowacji Rządu Rumunii, za „Superhydrophobic coatings on aluminum produced by anodic oxidation with additional treatment” („Warstwy superhydrofobowe na aluminium wytwarzane metodą anodowego utleniania z dodatkową obróbką”). Autorzy: Zofia Buczko, Piotr Tomassi, Klaudia Olkowicz we współpracy z firmą CIM-mes;

Srebrny medal za „Anticorrosion gas nitriding of machine parts” („Antykorozyjne azotowanie gazowe części maszyn”). Autorzy: Piotr Wach, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Kryspin Burdyński, Michał Filipowicz.