The Belgian and International Trade Fair For Technological Innovation, Brussels Eureka 14-16.11.2013 r.
Złoty Medal – za „Metodę diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu”, autor: Paweł Marchlewski;

Złoty Medal – za „Metodę diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu”, autor: Paweł Marchlewski
Przyznany przez francuskie stowarzyszenie Europe France Inventeurs, Brussels Eureka;

Srebrny Medal – za „Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali”
autorzy: Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul,