63. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2014”, 13–15 listopada 2014 r.

Złoty medal za „CarNiTermoFluid – Nowa metoda obróbki cieplno-chemicznej w złożu aktywnym chemicznie narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych” Autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Ciski, Konrad Lankiewicz;

Srebrny medal za „Ekologiczna instalacja i technologia odzysku oleju i gazu energetycznego z opon samochodowych i innych odpadów organicznych metodą rozkładu termicznego w obiegu zamkniętym” Autorzy: Andrzej Wojciechowski, Stefan Wołosiek, Tomasz Krasnodębski, Dariusz Wyszyński, Zbigniew Kaliszyk,