64. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2015”, Bruksela, 19–21.11.2015 r.

Belgijski Order Wynalazczości (Belgium Innovation Awards) i Belgijski Krzyż Kawalerski nr 15012 dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

Belgijski Order Wynalazczości (Belgium Innovation Awards) i Belgijski Krzyż Kawalerski nr 15001 dla Aleksandra Ciskiego