65 Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2016”, Bruksela (Belgia), 17-19.11.2016 r.

Złoty medal z wyróżnieniem i nagrodę Guya Vanhengela – Ministra Rządu Regionu Stołecznego Brukseli za „„Safe and environmentally friendly technology for treatment/disposal of hazardous waste by thermal decomposition, in particular medical waste” („Bezpieczną oraz przyjazną dla środowiska technologię unieszkodliwiania/utylizacji odpadów niebezpiecznych metodą termolizy, w szczególności odpadów medycznych”). Autorzy: Adam Doliński, Andrzej Wojciechowski, Tomasz Babul, Krystyna Pietrzak we współpracy z firmą WGW Green Energy Poland Sp. z o.o.;

Srebrny medal za „„Cylindrical magnetron for the application of multi-layer or composite coatings” („Rurowy magnetron do napylania wielowarstwowych lub kompozytowych powłok”). Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś