Obróbka cieplna metali

Zapraszamy na szkolenie
w terminie 15-19 lub 22-26 listopada 2021 r.

Analiza chemiczna kąpieli galwanicznych

Termin szkolenia i ilość analiz ustalana indywidualnie

Uprawnienia metalizatora-korozjonisty

Termin do indywidualnego ustalenia

Koncesje

Termin do indywidualnego ustalenia

Strona 2 z 2