113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 30 kwietnia – 11 maja 2014 r.
Złoty Medal za AutoWir-S1 – automatyczne stanowisko do badań nieniszczących metodą prądów wirowych; Autorzy: Karol Niedźwiedzki, Artur Szczepański, Adam Kondej, Michał Baranowski, Tadeusz Samborski, Sylwester Jończyk, Tomasz Babul;

Srebrny Medal za CarboTermoFluid – sposób fluidalnego nawęglania wyrobów metalowych”. Autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Nakonieczny, Natalia Kucharieva,