116 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine, Paryż (Francja), 27.04-08.05.2017 r.

 

Złoty medal za „Superhydrophobic coatings on aluminum produced by anodic oxidation with additional treatment („Warstwy superhydrofobowe na aluminium wytwarzane metodą anodowego utleniania z dodatkową obróbką”). Autorzy: Piotr Tomassi, Klaudia Olkowicz, Janusz Krasucki, Zofia Buczko;

Brązowy medal za „Anticorrosion gas nitriding of machine parts” („Antykorozyjne azotowanie gazowe części maszyn”). Autorzy: Piotr Wach, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Kryspin Burdyński, Michał Filipowicz.