Dr inż. Anna Makuch – nowa Redaktor Naczelna
czasopisma „Inżynieria Powierzchni”

Dr inż. Anna Makuch z dniem 24.07.2020 r. w wyniku ogłoszonego konkursu została powołana przez Dyrektora Łukasiewicz-IMP dr inż. Annę Ostapczuk do pełnienia funkcji Redaktor Naczelnej czasopisma „Inżynieria Powierzchni”.

Dr inż. Anna Makuch – Kierownik Laboratorium Badań Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji oraz Pracowni Badań Strukturalnych w Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

Z Instytutem związana jest od 2014 roku. Jako specjalistka w zakresie biomechaniki, brała udział w kilkunastu, finansowanych m.in. przez NCBR oraz MNiSW projektach naukowych
i badawczo-rozwojowych z pogranicza mechaniki, biotechnologii, medycyny, a także uzbrojenia.

Za „Badania nad strukturami kostnymi człowieka oraz ich aplikację w inżynierii ortopedycznej i rehabilitacyjnej” uhonorowana została Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2005-2008 dr inż. Anna Makuch jako redaktor współtworzyła periodyk „Zarządzanie Produkcją w Praktyce” w wydawnictwie „Wiedza i Praktyka”.

Od 2015 roku pełniła funkcję Sekretarza Rady Naukowej czasopisma „Inżynieria Powierzchni”.

W lipcu 2020 roku została powołana przez dr inż. Annę Ostapczuk – dyrektora Łukasiewicz – IMP do pełnienia funkcji Redaktor Naczelnej czasopisma „Inżynieria Powierzchni”.