Dr inż. Anna Ostapczuk Dyrektorem Łukasiewicz – IMP

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 23 marca 2020 roku Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, dr Piotr Dardziński powołał Panią dr inż. Annę Ostapczuk na stanowisko Dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

 – Z wielkim szacunkiem podchodzę do osiągnięć i potencjału Łukasiewicz – IMP i mam nadzieję na jego rozwój, korzystając z szansy, jaką daje Sieć Badawcza Łukasiewicz. Dotychczasowa ugruntowana współpraca z przemysłem jest bardzo dobrą bazą do dalszego doskonalenia już oferowanych i tworzenia nowych rozwiązań opartych na wynikach prowadzonych prac badawczych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie kompetentni i ambitni Pracownicy. Mam nadzieję, że obdarzą mnie zaufaniem i razem osiągniemy jeszcze więcej – deklaruje Dyrektor Anna Ostapczuk.

Dr inż. Anna Ostapczuk dysponuje doświadczeniem w obszarze finansowania B+R zdobytym w latach 2008–2020 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie  pełniła  funkcje od koordynatora projektu i kierownika zespołu po stanowisko dyrektora Działu Zarządzania Programami, a następnie dyrektora Działu Strategii. Realizowała zadania związane z tworzeniem krajowych oraz międzynarodowych programów finansowania B+R+I oraz ich wdrażaniem.

Wcześniej, w latach 1997–2008  pracowała  naukowo w obszarze związanym z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w technologiach ochrony środowiska w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, w którym zdobyła stopień doktora w obszarze chemii radiacyjnej. Zarządzała krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi, realizowanymi we współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi, m.in. z Finlandii, Wielkiej Brytanii, USA, Ukrainy, Rosji, Korei Południowej, Japonii, Chin czy Hiszpanii. Dwukrotna stypendystka Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej – część kariery naukowej realizowała za granicą w instytutach badawczych Japońskiej Agencji Energii Atomowej.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W latach 20042008 współpracowała z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Akademię Menadżera Programowego  w ramach Programu SKILLS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W dorobku zawodowym ma długoletnią współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansującymi i realizującymi badania – agencjami, jednostkami naukowymi, podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami samorządowymi. Biegle posługuje się językiem angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zmiana na stanowisku dyrektora Łukasiewicz – IMP oznacza zakończenie, trwającego od 2013 roku, okresu, w którym pracami Instytutu kierował dr hab. inż. Tomasz Babul. – Chciałbym bardzo gorąco pogratulować dr inż. Annie Ostapczuk nominacji na Dyrektora Łukasiewicz – IMP. Po raz pierwszy w 93-letniej historii Instytutu na jego czele stanęła Kobieta, która nie obawia się trudnych wyzwań, szczególnie w obecnej sytuacji w kraju i na świecie. Osobiście życzę Pani Dyrektor samych sukcesów i jak najmniej problemów, z którymi przyjdzie się mierzyć. W ich rozwiązywaniu oferuję pomoc i wsparcie ­– dr hab. inż. Tomasz Babul.